Doplnky Tebis

Pre každú požiadavku zodpovedajúce riešenie: Zaistite si konkurenčnú výhodu maximálnou automatizáciou, kvalitnou správou dát alebo špecializovanými funkciami pre konštrukciu a prípravu výroby. Ponúkame individuálne doplnky pre vaše priemyselné odvetvie a špeciálne balíčky, ktoré nemusia byť obsiahnuté vo všetkých aplikačných balíčkoch.

tebis software

Doplnky výroba

Doplnky z kategórie výroby sú optimalizované pre úlohy obrábania, ktoré sa opakovane vyskytujú v procesoch výroby lisovacích nástrojov,

tebis software

Konštrukcia a Reverzné Inžinierstvo

Vytváranie, úprava a doplňovanie plošných modelov. Doplnky TEBIS z kategórie konštrukcie sú prispôsobené potrebám priemyselného návrhu, výrobe lisovacích

tebis software

Kontrola kvality

Zabezpečenie kvality je dôležitou súčasťou každého výrobného reťazca. To je dôvod, prečo komplexné riešenie TEBIS integruje testovanie všetkých

tebis software

NC automatizácia

Tieto doplnky umožňujú automatizáciu a štandardizáciu procesov v NC programovaní pre 3 až 5 osé obrábanie. Môžete pracovať

tebis software

NC bezpečnosť

Doplnky pre NC bezpečnosť sú užitočné pre všetky výrobné metódy. Môžete virtuálne kontrolovať všetky aktuálne podmienky, zakročiť proti

tebis software

NC efektivita

Možnosť rozšírenia vášho NC pracoviska pre dosiahnutie väčšej efektivity. Roboti stále viac vypĺňajú medzeru medzi ručnou výrobou a

tebis software výroba

Plánovanie a riadenie výroby

Pripojením systémov ERP získate možnosť používania palety užitočných produktov klient/server Proleis, od nášho partnera ID GmbH. Môžete plánovať

tebis software

Príprava výroby

Doplnkové funkcie z kategórie Prípravy výroby sú určené špeciálne pre optimálnu prípravu CAD modelu pre všetky následné NC

tebis software

Správa dát

Účinná technológia klient/server je nevyhnutnou podmienkou pre prístup k dátam z iných IT systémov pre pracovné stanice Tebis,