Vyhľadať
Close this search box.

Procesné knižnice

Zodpovedajúce riešenie pre každé výrobné prostredie: Aby TEBIS poznal každý detail vášho výrobného prostredia, máme k dispozícii virtuálne stroje, postprocesory, NC šablóny, upínacie zariadenia a šablóny pre NC dokumentáciu. Ponúkame ich ako katalógové štandardy, ktoré môžete sami, alebo pri realizácii prispôsobiť svojim požiadavkám.

tebis software

Postprocesory (PP)

Pre výstup vypočítaných dráh nástrojov v špeciálnom formáte vašich NC riadiacich systémov potrebujete postprocesor zodpovedajúci typu a zložitosti

tebis software

Šablóny NC dokumentácia

Používajú sa na vytváranie dokumentácie vašich NC programov pre dielňu vo formáte PDF. Tieto dokumenty je možné potom vytlačiť

tebis software

Technologické balíčky (TP)

Špecialisti na implementáciu systému pripravujú ďalšie knižnice pre štandardizované a automatizované NC programovanie. Dopytovať produkt Výhody knižnica nástrojov

tebis software

Upínacie systémy

Používajú sa k znázorneniu vašich aktuálnych upínacích systémov. Ich konfigurácia je jednoznačne špecifikovaná NC programátormi. Dopytovať produkt Toto opatrenie

tebis software

Virtuálne stroje (VM)

Používa sa pre znázornenie vašich strojov v prostredí NC programovania Tebis. Podrobné virtuálne modely vašich aktuálnych obrábacích centier