Virtuálne stroje (VM)

tebis software

Používa sa pre znázornenie vašich strojov v prostredí NC programovania Tebis. Podrobné virtuálne modely vašich aktuálnych obrábacích centier a robotov sú generované z rozsiahleho inventára katalógových strojov. Virtuálny model obsahuje geometriu stroja, ďalšie zariadenia, kinematiku, koncové spínače, dynamické parametre pre osi a pohony, a oveľa viac. Dopytovať produkt Výhody plánovači výroby môžu používať virtuálne stroje […]

Upínacie systémy

tebis software

Používajú sa k znázorneniu vašich aktuálnych upínacích systémov. Ich konfigurácia je jednoznačne špecifikovaná NC programátormi. Dopytovať produkt Toto opatrenie zabraňuje kolíziám s upínacími systémami, ktoré by inak vyžadovali nové NC programovanie.

Technologické balíčky (TP)

tebis software

Špecialisti na implementáciu systému pripravujú ďalšie knižnice pre štandardizované a automatizované NC programovanie. Dopytovať produkt Výhody knižnica nástrojov zobrazuje vaše aktuálne nástroje s preverenými a optimalizovanými dátami rezania. Dajú sa zobraziť aj skupiny nástrojov v strojných priehradkách a nástrojových skrinkách. knižnica NCSet opisuje štandardizované výrobné sekvencie – s použitými funkciami NC výpočtu a stratégiami, požadovanými […]

Šablóny NC dokumentácia

tebis software

Používajú sa na vytváranie dokumentácie vašich NC programov pre dielňu vo formáte PDF. Tieto dokumenty je možné potom vytlačiť v papierovej podobe alebo prezerať na obrazovke. Dopytovať produkt Technici zabezpečujúci implementáciu Tebis-u používajú dostupný katalóg šablón pre naprogramovanie vašich individuálnych šablón podľa vášho presného zadania.

Postprocesory (PP)

tebis software

Pre výstup vypočítaných dráh nástrojov v špeciálnom formáte vašich NC riadiacich systémov potrebujete postprocesor zodpovedajúci typu a zložitosti vašich strojov. Dopytovať produkt Sú dostupné pre frézovanie (v dvoch výkonových úrovniach), pre sústruženie, pre laserové rezanie, pre sústruženie / frézovanie a pre roboty (s viac ako 5 osami). Implementační technici Tebis používajú dostupný katalóg postprocesorov pre […]