Tebis verzia 4.0 release 9

tebis v4 r9 software

Viac úžitku, vyššia efektivita, väčšia spoľahlivosť Tebis verzia 4.0 Release 9 ponúka nové a vylepšené funkcie: napríklad pohodlné vedenia / správa záznamov hlavy stroja pri výpočtoch sústruženia a frézovania, integrované meracie cykly pre výrobný proces, ktoré vedú k zvýšeniu produktivity a schopnosti preniesť diel z hlavného vretena na protivreteno. Vylepšené stratégie obrábania zahŕňajú aj funkcie pre […]

Tebis verzia 4.1

tebis software rozhranie

Tebis verzia 4.1 Viac úžitku, vyššia efektivita, väčšia spoľahlivosť Nahoru Automatizácia a štandardizácia procesov Tebis 4.1 je základom pre plynulé štandardizované a automatizované procesy. Zistiť viac informácií Robustný hybridný CAD systém Jednoduchý a intuitívny Automatizácia výrobných procesov Parametrické/asociatívne systémové a modelovacie jadro Nové modelovacie jadro bolo prepracované z dôvodu veľmi častých úprav a prispôsobovania vo […]

Výroba strojných dielov <br> 

tebis software

Nezáleží na tom, či vyrábate motory, prevodovky, systémy, komponenty pre elektrárne, štruktúrované časti alebo lietadlové podvozky – dva priemyselné balíčky TEBIS konštrukcie strojov poskytujú to najlepšie riešenie pre potreby výroby akýchkoľvek dielov. Môžete rýchlo a ľahko pripraviť svoje diely na NC programovanie. NC programy už nie sú generované v riadiacom systéme, ale priamo v špecializovanom systéme CAM. So […]

Výroba nástrojov a foriem <br> 

tebis software

Či už vyrábate vysokokvalitné formy a jednotlivé diely alebo kompletizujete ťažné nástroje, raziace nástroje alebo modely, balíček pre priemyselnú výrobu „Výroba nástrojov a foriem“ poskytuje najlepšie riešenie pre každú aplikáciu. Dizajnové funkcie poskytujú celý rad metód od úprav existujúcich CAD modelov až po Reverse Engineering. Môžete tak rýchlo analyzovať a štruktúrovať komplexné diely a pripraviť ich na […]

Virtuálne stroje (VM)

tebis software

Používa sa pre znázornenie vašich strojov v prostredí NC programovania Tebis. Podrobné virtuálne modely vašich aktuálnych obrábacích centier a robotov sú generované z rozsiahleho inventára katalógových strojov. Virtuálny model obsahuje geometriu stroja, ďalšie zariadenia, kinematiku, koncové spínače, dynamické parametre pre osi a pohony, a oveľa viac. Dopytovať produkt Výhody plánovači výroby môžu používať virtuálne stroje […]

Upínacie systémy

tebis software

Používajú sa k znázorneniu vašich aktuálnych upínacích systémov. Ich konfigurácia je jednoznačne špecifikovaná NC programátormi. Dopytovať produkt Toto opatrenie zabraňuje kolíziám s upínacími systémami, ktoré by inak vyžadovali nové NC programovanie.

Technologické balíčky (TP)

tebis software

Špecialisti na implementáciu systému pripravujú ďalšie knižnice pre štandardizované a automatizované NC programovanie. Dopytovať produkt Výhody knižnica nástrojov zobrazuje vaše aktuálne nástroje s preverenými a optimalizovanými dátami rezania. Dajú sa zobraziť aj skupiny nástrojov v strojných priehradkách a nástrojových skrinkách. knižnica NCSet opisuje štandardizované výrobné sekvencie – s použitými funkciami NC výpočtu a stratégiami, požadovanými […]

Systémové požiadavky a odporúčaný hardvér

Chceme vás podporiť pri výbere správnych systémov a príslušného hardvéru. Chceme vás podporiť pri výbere správnych systémov a príslušného hardvéru. Vyhodnotili sme vaše požiadavky a pracovné oblasti z hlásenia na Help Desk spoločnosti Tebis a vďaka tomu budete schopní získať zo softvéru Tebis maximum. Požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od prostredia a aplikácií zákazníka. […]

Správa dát

tebis software

Účinná technológia klient/server je nevyhnutnou podmienkou pre prístup k dátam z iných IT systémov pre pracovné stanice Tebis, v reálnom čase. Pracovné stanice Tebis je možné používať v kombinácii s inými systémami s použitím doplnkov pre správu dát. To integruje systémy pre PDM (riadenie dát produktu) a TDM (riadenie dát nástroja) do vášho prostredia Tebis […]

Špeciálne balíčky Výroba

tebis software výroba

Špeciálne balíčky Výroba vám umožnia začleniť cenovo výhodné a flexibilné pracoviská Tebis do vášho procesného reťazca CAD/CAM. Sú základom pre spoľahlivú, automatizovanú a nákladovo efektívnu výrobu. Tieto pracoviská vám poskytnú nielen prístup do Správcu úloh, ktorý organizuje celú výrobnú operáciu, využíva NC knižnice s virtuálnymi modelmi nástrojov a strojných zariadení, ale aj k znalostiam metód […]

Sústruženie

tebis software

Cenovo výhodné riešenie pre prípravu NC programov pre sústruženie. Obsahuje rozsiahle funkcie pre sústruženie a niekoľko funkcií vŕtania. Môžete analyzovať krivky a plošné geometrie a pripraviť štruktúru a dizajn dielu. Simulácia zahŕňa všetky zariadenia, tzn., že môžete vytvárať spoľahlivé NC programy vo formáte riadiacej jednotky. Dopytovať produkt Výhody jednoduché začlenenie do existujúceho CAD prostredia s vysoko kvalitnými rozhraniami […]

Šablóny NC dokumentácia

tebis software

Používajú sa na vytváranie dokumentácie vašich NC programov pre dielňu vo formáte PDF. Tieto dokumenty je možné potom vytlačiť v papierovej podobe alebo prezerať na obrazovke. Dopytovať produkt Technici zabezpečujúci implementáciu Tebis-u používajú dostupný katalóg šablón pre naprogramovanie vašich individuálnych šablón podľa vášho presného zadania.

Priemyselný dizajn <br>a Reverse Engineering

reverse engineering

Zjednodušujeme spôsob vytvárania kvalitných CAD plôch. Keď modelujete s hlinou a potrebujete veľmi rýchlo vytvoriť kvalitný (plošný) CAD model, je vám k dispozícii priemyselný balík Priemyselný dizajn. Jeho použitím zrýchlite procesy v ranej fáze vývoja produktu a rýchlo vytvoríte digitálne CAD modely z existujúcich (reálnych) dielov alebo prototypových modelov. Bez ohľadu na to, či sa zaoberáte rekonštrukciou plôch […]

Prehliadač

tebis software

Pre bezpapierový prenos informácií od začiatku do konca procesného reťazca. Ideálna voľba pre získanie a použitie užitočných informácií, ako sú kóty a poznámky pre výpočty priamo z dielu. Možno vyberať rôzne pohľady na diel. Personál vykonávajúci montáž môže zistiť všetky potrebné informácie o vyrábaných a nakupovaných dieloch niekoľkými kliknutiami. Možno ho rozšíriť funkciami, ako sú […]

Príprava výroby

tebis software

Doplnkové funkcie z kategórie Prípravy výroby sú určené špeciálne pre optimálnu prípravu CAD modelu pre všetky následné NC procesy vo výrobe lisovacích nástrojov, foriem a modelov. Prínosy pre vás: Rýchlejšia a spoľahlivejšia výroba s lepším využitím nákladov. V závislosti od požiadaviek možno tieto doplnkové funkcie kombinovať s doplnkovými funkciami z iných kategórií, napr. NC automatizácie. Dopytovať produkt […]

Postprocesory (PP)

tebis software

Pre výstup vypočítaných dráh nástrojov v špeciálnom formáte vašich NC riadiacich systémov potrebujete postprocesor zodpovedajúci typu a zložitosti vašich strojov. Dopytovať produkt Sú dostupné pre frézovanie (v dvoch výkonových úrovniach), pre sústruženie, pre laserové rezanie, pre sústruženie / frézovanie a pre roboty (s viac ako 5 osami). Implementační technici Tebis používajú dostupný katalóg postprocesorov pre […]

Plánovanie a riadenie výroby

tebis software výroba

Pripojením systémov ERP získate možnosť používania palety užitočných produktov klient/server Proleis, od nášho partnera ID GmbH. Môžete plánovať svoju výrobu, optimálne využívať kapacitu zdrojov, vyvíjať a konzistentne aplikovať stratégie pre úzke miesta v procese. Pracovné stanice Tebis majú k dispozícii zoznamy úloh na personálne a plánované využitie stroja, a sú začlenené do užívateľského rozhrania Tebis. […]

Orez

tebis software

Špeciálne balíčky Orez poskytujú väčšiu flexibilitu v 5 osom orezávaní kompozitných dielov, vystužených karbónovými alebo sklenenými vláknami. V procesoch možno oddeliť kroky programovania a obrábania. Balíky zahŕňajú typické funkcie systému Tebis pre analýzu geometrie, NC prípravu kriviek a plôch, NC programovanie a simulovanie dráh nástrojov. Slúži k štandardizácii procesov, organizovaniu vašich nástrojov, vrátane optimalizácie rezných […]

NC efektivita

tebis software

Možnosť rozšírenia vášho NC pracoviska pre dosiahnutie väčšej efektivity. Roboti stále viac vypĺňajú medzeru medzi ručnou výrobou a obrábacími centrami. Môžete používať virtuálne zariadenia pre optimalizovanie výroby. Simultánny výpočet obrábania urýchli vaše NC programovanie. Viacnásobné upínanie a zhoda nástrojov prináša merateľné časové prínosy pre vašu dielňu. Dopytovať produkt Výhody najlepšia možná implementácia obrábacích centier šetrí […]

NC bezpečnosť

tebis software

Doplnky pre NC bezpečnosť sú užitočné pre všetky výrobné metódy. Môžete virtuálne kontrolovať všetky aktuálne podmienky, zakročiť proti zamedzeniu kolízií a označiť konflikty pre jednoduchú neskoršiu korekciu. Bezpečnostné funkcie sú špecificky navrhnuté na umožnenie bezobslužného obrábania, na spracovávanie bez nutnosti dohľadu, ale aj bez starostí. Dopytovať produkt Výhody prevádzka väčšieho počtu zariadení optimálne použitie nástrojov […]

NC automatizácia

tebis software

Tieto doplnky umožňujú automatizáciu a štandardizáciu procesov v NC programovaní pre 3 až 5 osé obrábanie. Môžete pracovať rýchlejšie bez toho, aby to malo vplyv na kvalitu. Dopytovať produkt Výhody rýchle a spoľahlivé NC programovanie používanie preverených štandardov obrábania skrátenie doby potrebnej na realizáciu výroby Moduly produktu Moduly produktu NC Automation Base Zjednodušuje NC programovanie […]

Rezanie laserom

tebis software

Špeciálne balíčky Laserové rezanie sú nezávislé, automatizované riešenia pre NC programovanie s integrovanou kontrolou kolízií. Balíky zahŕňajú typické funkcie systému TEBIS pre analýzu geometrie, NC prípravu kriviek a plôch, NC programovanie a simulovanie dráh nástrojov. K dispozícii sú testované nástroje pre štandardizáciu vašich procesov. Dopytovať ptodukt Výhody jednoduchá príprava geometrie konštrukcie upínacích zariadení a ich príprava na […]

Kontrola kvality

tebis software

Zabezpečenie kvality je dôležitou súčasťou každého výrobného reťazca. To je dôvod, prečo komplexné riešenie TEBIS integruje testovanie všetkých komponentov alebo elektród priamo do výrobného procesu. Kedykoľvek chcete merať svoje diely na obrábacích alebo meracích (CMM) strojoch s použitím NC riadenia alebo ručne – Tebis poskytne všetky potrebné funkcie. Vyrábajte kvalitu. Hneď od začiatku. Dopytovať produkt […]

Konštrukcia a Reverzné Inžinierstvo

tebis software

Vytváranie, úprava a doplňovanie plošných modelov. Doplnky TEBIS z kategórie konštrukcie sú prispôsobené potrebám priemyselného návrhu, výrobe lisovacích nástrojov, foriem a modelov. Používajú sa na vytváranie, úpravu a doplňovanie plôch a vytvárajú základ pre kvalitný výstup z výroby. Podľa potreby tak môžete ľahko rozšíriť priemyselné a špeciálne balíčky. Dopytovať produkt Výhody praktická a flexibilná konštrukcia pri vykonávaní […]

Konštrukcia

tebis software

Špeciálne balíčky Konštrukcie sú riešením pre špeciálne konštrukčné úlohy v procesnom reťazci CAD / CAM za priaznivú cenu. Sú základom pre spoľahlivú, automatizovanú a nákladovo efektívnu výrobu. Môžete čítať dáta z iných systémov, analyzovať geometriu aj opravovať modely a dopĺňať ich drôtovými a plošnými geometriami. V plávajúcom prostredí je jednoduché používať špeciálne balíčky „Konštrukcia“ v kombinácii so zdieľanými […]

Drôtové rezanie

tebis Drôtové rezanie software

Špeciálny balíček Drôtové rezanie sa používa pre generovanie NC programov pre 4 osé drôtové rezanie s testovaním kolízií. Môžete pre ich vytváranie používať svoje rozhrania pre geometrie, vykonávať geometrickú prípravu dielov a spravovať aj úlohy drôtového rezania v Správcovi úloh Tebis. Dopytovať produkt Pre detailné definovanie NC programov sa používa integrovaná technológia výpočtového softvéru DCAMCUT. Softvér […]

Doplnky výroba

tebis software

Doplnky z kategórie výroby sú optimalizované pre úlohy obrábania, ktoré sa opakovane vyskytujú v procesoch výroby lisovacích nástrojov, foriem a modelov. Tieto doplnky vám poskytnú dokonalé výsledky a maximálnu spoľahlivosť procesu. Môžete teda veľmi ľahko rozšíriť svoje priemyselné a špeciálne balíčky o potrebné doplnky. Dopytovať produkt Výhody konzistentné procesy rýchle NC programovanie – ukladá vaše odborné znalosti […]

DNC

tebis dnc

Špeciálny balíček DNC sa používa pre dodávanie NC programov do jedného alebo niekoľkých frézovacích strojov (maximálne 4 kanály). Riadiace jednotky – najmä tie, ktoré majú len sériové rozhranie – sú presne začlenené v dátovej sieti s DNC. DNC umožňuje NC spracovávanie oddelené od NC programov v čase, mieste a organizácii. Personál strojárskej výroby rozhoduje kedy, […]

Dátové rozhranie

Tebis poskytuje dátové rozhranie na všetky bežné CAD systémy. Môžete byť v kľude, keď vaši zákazníci zmenia konštrukčný systém. Výkonné prepojenie zabezpečuje hladký, obojsmerný a mimoriadne spoľahlivý prenos dát. TEBIS ponúka aj špeciálne dátové rozhranie, napr. pre načítanie digitalizovaných dát. Rozsah funkcií pre príslušné rozhrania si určujete sami. Dopytovať produkt Výhody široké spektrum dátových rozhraní […]