PONTOS Live

gom pontos skener

Pontos Live je online monitorovací systém od firmy GOM, ktorý sa používa na polohovanie komponentov. Je vhodný na ustavovanie na CNC obrábacích strojoch alebo pre nastavenie prípravkov. Spolu s dotykovou sondou GOM Touch Probe umožňuje preskúmať oblasti, ktoré sú opticky ťažko dostupné. Dopytovať produkt Pontos Live pracuje na princípe triangulácie výpočtu. Je možné použiť ho […]

ARGUS

argus gom

Argus je bezkontaktný optický 3D merací systém na meranie a analýzu deformácií plechových dielov po procese tvárnenia. Dopytovať produkt Optimalizácia procesu lisovania plechov, voľba materiálu a optimalizácia lisovacieho nástroja sú rozhodujúcim faktorom pre konkurencieschopnosť, a to najmä v automobilovom priemysle. Analýzou procesu lisovania plechov pomocou optického systému ARGUS možno získať informácie ako o zmene tvaru, […]

ARAMIS

gom skener aramis

ARAMIS je bezkontaktný optický systém pracujúci na princípe digitálnej korelácie obrazov (DIC), ktorým je možné merať komponenty z akéhokoľvek materiálu. Ponúka osvedčené riešenie pre analýzu deformácií na povrchu testovaných objektov, a to v diskrétnych bodoch alebo celoplošne. Výsledkom je farebná mapa rozloženia deformácií na testovanom komponente. Veľkosť meracieho rozsahu sa pohybuje od niekoľkých milimetrov štvorcových […]