Správa dát

tebis software

Účinná technológia klient/server je nevyhnutnou podmienkou pre prístup k dátam z iných IT systémov pre pracovné stanice Tebis, v reálnom čase. Pracovné stanice Tebis je možné používať v kombinácii s inými systémami s použitím doplnkov pre správu dát. To integruje systémy pre PDM (riadenie dát produktu) a TDM (riadenie dát nástroja) do vášho prostredia Tebis […]

Príprava výroby

tebis software

Doplnkové funkcie z kategórie Prípravy výroby sú určené špeciálne pre optimálnu prípravu CAD modelu pre všetky následné NC procesy vo výrobe lisovacích nástrojov, foriem a modelov. Prínosy pre vás: Rýchlejšia a spoľahlivejšia výroba s lepším využitím nákladov. V závislosti od požiadaviek možno tieto doplnkové funkcie kombinovať s doplnkovými funkciami z iných kategórií, napr. NC automatizácie. Dopytovať produkt […]

Plánovanie a riadenie výroby

tebis software výroba

Pripojením systémov ERP získate možnosť používania palety užitočných produktov klient/server Proleis, od nášho partnera ID GmbH. Môžete plánovať svoju výrobu, optimálne využívať kapacitu zdrojov, vyvíjať a konzistentne aplikovať stratégie pre úzke miesta v procese. Pracovné stanice Tebis majú k dispozícii zoznamy úloh na personálne a plánované využitie stroja, a sú začlenené do užívateľského rozhrania Tebis. […]

NC efektivita

tebis software

Možnosť rozšírenia vášho NC pracoviska pre dosiahnutie väčšej efektivity. Roboti stále viac vypĺňajú medzeru medzi ručnou výrobou a obrábacími centrami. Môžete používať virtuálne zariadenia pre optimalizovanie výroby. Simultánny výpočet obrábania urýchli vaše NC programovanie. Viacnásobné upínanie a zhoda nástrojov prináša merateľné časové prínosy pre vašu dielňu. Dopytovať produkt Výhody najlepšia možná implementácia obrábacích centier šetrí […]

NC bezpečnosť

tebis software

Doplnky pre NC bezpečnosť sú užitočné pre všetky výrobné metódy. Môžete virtuálne kontrolovať všetky aktuálne podmienky, zakročiť proti zamedzeniu kolízií a označiť konflikty pre jednoduchú neskoršiu korekciu. Bezpečnostné funkcie sú špecificky navrhnuté na umožnenie bezobslužného obrábania, na spracovávanie bez nutnosti dohľadu, ale aj bez starostí. Dopytovať produkt Výhody prevádzka väčšieho počtu zariadení optimálne použitie nástrojov […]

NC automatizácia

tebis software

Tieto doplnky umožňujú automatizáciu a štandardizáciu procesov v NC programovaní pre 3 až 5 osé obrábanie. Môžete pracovať rýchlejšie bez toho, aby to malo vplyv na kvalitu. Dopytovať produkt Výhody rýchle a spoľahlivé NC programovanie používanie preverených štandardov obrábania skrátenie doby potrebnej na realizáciu výroby Moduly produktu Moduly produktu NC Automation Base Zjednodušuje NC programovanie […]

Kontrola kvality

tebis software

Zabezpečenie kvality je dôležitou súčasťou každého výrobného reťazca. To je dôvod, prečo komplexné riešenie TEBIS integruje testovanie všetkých komponentov alebo elektród priamo do výrobného procesu. Kedykoľvek chcete merať svoje diely na obrábacích alebo meracích (CMM) strojoch s použitím NC riadenia alebo ručne – Tebis poskytne všetky potrebné funkcie. Vyrábajte kvalitu. Hneď od začiatku. Dopytovať produkt […]

Konštrukcia a Reverzné Inžinierstvo

tebis software

Vytváranie, úprava a doplňovanie plošných modelov. Doplnky TEBIS z kategórie konštrukcie sú prispôsobené potrebám priemyselného návrhu, výrobe lisovacích nástrojov, foriem a modelov. Používajú sa na vytváranie, úpravu a doplňovanie plôch a vytvárajú základ pre kvalitný výstup z výroby. Podľa potreby tak môžete ľahko rozšíriť priemyselné a špeciálne balíčky. Dopytovať produkt Výhody praktická a flexibilná konštrukcia pri vykonávaní […]

Doplnky výroba

tebis software

Doplnky z kategórie výroby sú optimalizované pre úlohy obrábania, ktoré sa opakovane vyskytujú v procesoch výroby lisovacích nástrojov, foriem a modelov. Tieto doplnky vám poskytnú dokonalé výsledky a maximálnu spoľahlivosť procesu. Môžete teda veľmi ľahko rozšíriť svoje priemyselné a špeciálne balíčky o potrebné doplnky. Dopytovať produkt Výhody konzistentné procesy rýchle NC programovanie – ukladá vaše odborné znalosti […]