3D technológie pomáhajú pri tuningu pretekárskych áut

3D digitálne technológie a automobilový priemysel k sebe neodmysliteľne patria už niekoľko desaťročí. Priestorové údaje získané z 3D optického merania sú neoceniteľným nástrojom pre kontrolu kvality či reverzné inžinierstvo. Nezanedbateľná je aj technológia 3D tlače, ktorá sa využíva pri konštrukcii prípravkov či prototypov.

3d meranie karosérie auta

Vývoj a konštrukcia pretekárskych automobilov vždy patrili k skutočným majstrovským dielam v odvetví. Odborní technici z MCAE Systems sa už niekoľkokrát zapojili do projektov, v ktorých vyrobili, či pomohli vyrobiť, prototypový diel určený na testovanie nového tvaru karosérie, diskov kolies alebo iných dielov. Tentoraz si technológie z MCAE Systems vybrala brnenská firma KT Motorsport pre tuning svojich pretekárskych áut.

Lotus Evora 400

Obsahom spolupráce MCAE Systems na vozidle Lotus Evora 400 bolo vytvorenie  prototypu nového zadného krídla so vstavaným brzdovým svetlom a krycej mriežky na zadnom nárazníku.  Táto požiadavka zahŕňala komplexné použitie 3D technológií, ktoré má MCAE vo svojom portfóliu – 3D optické meranie, modelovanie (CAD), reverzné inžinierstvo a 3D tlač.

3D meranie existujúceho zadného spojlera a zadného nárazníka bolo realizované špičkovým 3D optickým skenerom  ATOS III Triple Scan . Tento mobilný merací systém je ideálny na priame skenovanie objektov s lesklým a tmavým povrchom ako sú napr. plechy, a to pri zachovaní presnosti a veľmi vysokého rozlíšenia.

Podľa získaných dát bol  reverzným inžinierstvom  ( CAD / CAM TEBIS V4.0 , modul  Priemyselný Design Premium ) vymodelovaný nový tvar krídla so vstavaným brzdovým svetlom a krycia mriežka v zadnom nárazníku s integrovanou značkou. Výstupom potom boli dáta pripravené na 3D tlač.

Finálne prototypy nového tvaru spojleru a krycej mriežky boli vytlačené na výrobnom zariadení  Fortus 450mc  metódou FDM (Fused Deposition Modeling) z čierneho priemyselného termoplastu ASA. Tento materiál sa dnes ponúka už v desiatich farbách. ASA sa vyznačuje veľkou mechanickou pevnosťou, UV stabilitou a vysokou estetikou. Takže je predurčený na výrobu prototypov, automobilových dielov i koncových výrobkov.

Vďaka týmto postupom a technológiám bolo zaistené presné napasovanie zhotovených prototypov na pôvodnú karosériu vozidla. Test funkčnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti už bude na firme KT Motorsport. Avšak – skrátenie procesu vývoja z mesiacov na dni a overenie konštrukcie pred investíciou do drahých foriem – to je určite výhoda, ktorú ocení každý pretekársky automobilový tím.

Lotus Exige GT-R

Výsledkom tejto spolupráce je  obrobená forma krytu motora  z materiálu SIKA Block určená pre laminovanie (karbón), respektíve  finálny karbónový diel. Tu prišli opäť k slovu 3D technológie z MCAE – v tomto prípade 3D digitalizácia, reverzné inžinierstvo, NC programovanie a NC obrábanie.

3D merania pripojovacích a obrysových rozmerov otvoru pre kryt motora u pretekárskeho vozidla Lotus Exige GT-R bolo opäť realizované skenerom  ATOS III Triple Scan , pretože je vhodný aj pre rýchle meranie v oblasti detailov ako sú hlboké dutiny, jemné hrany a komplexné tvary. Na základe získaných dát bol  reverzným inžinierstvom  v  CAD / CAM softvéri TEBIS  vymodelovaný nový kryt s plynulým napojením na okolité plochy (TEBIS, modul  Priemyselný Design Premium ). Následne sa vypočítali dráhy pre vyfrézovanie formy robotom KUKA (TEBIS, modul  Výroba nástrojov a foriem ).

NC obrábanie formy prebehlo na robotickom pracovisku MCAE Systems. Toto pracovisko sa skladá z robota KUKA KR 60, pevného a rotačného stola, a  výkonného CAD / CAM softvéru TEBIS  pre obrábanie veľkoobjemových dát a modelov. Výrobu karbónového dielu laminovaním si firma KT Motorsport zabezpečila sama.

Karbónový diel bol nakoniec skontrolovaný 3D optickým meraním, a to opäť skenerom ATOS III Triple Scan. Na základe tohto merania bolo zistené, že finálny tvar zodpovedá požadovaným rozmerom.

KT Motorsport je brnenská firma vykonávajúca konštrukciu a predaj pretekárskych vozidiel, prenájom pretekárskych vozidiel a profesionálny tuning na kľúč.