Firma Balák využíva kovový 3D tlač z MCAE Systems

Strojárenská firma Balák stroja Tišnov sro sa už od roku 2001 zaoberá konštrukciou a výrobou špeciálnych obrábacích strojov a zariadení, ktoré sú projektované podľa dopytov zákazníkov z oblasti strojárskeho, stavebného aj potravinárskeho priemyslu. V rámci jednej z oblastí svojho zamerania – konštrukcia automatických manipulačných zariadení – hľadala vhodnú technológiu 3D tlače z kovov pre zhotovenie tvarových čeľustí koncových efektorov robota. A našla ju v MCAE Systems.

Základom firmy Balák stroja Tišnovje popri robotizovaných pracovísk a obrábacích strojov aj výroba automatických manipulačných zariadení, upínačov, vretien alebo prípravkov. Ponúka tiež rekonštrukciu a opravy strojov. S produktmi ktoré prešli výrobou na ich strojoch, sa môžete stretnúť napríklad vo vozoch Ferrari, Porsche, Daimler, Opel, Fiat, Renault či v železničnej doprave, na žeriavoch pod.

Pri hľadaní najvhodnejšieho dodávateľa riešenia 3D tlače kovov sa firma obrátila na našu spoločnosť MCAE Systems. Jednalo sa o realizáciu výroby tvarových čeľustí koncového efektora robota. Konkrétnejšie pre CNC dvoch-vretenový sústruh, ktorý pomocou skenovacieho zariadenia rozhodne, či sa jedná o správny diel a či je diel správne Napolohovanie pre nabratie robotom. Robot vhodne Napolohovanie obrobky naberie a založia do upínačov stroja po vybratí už obrobených dielov. Obrobené kusy sú robotom založené do meracieho zariadenia, kde sú vyhodnotené obrábané rozmery a skontrolovaný je aj kus na prítomnosť okovín v zápichu. Meracie zariadenie má aj spätnú väzbu do stroja a automaticky koriguje priemer zápichu.

Marie Baláková, ktorá vo firme pracuje ako konštruktérka, vybrala technológiu 3D tlače z kovov, pretože klasické trieskové obrábanie je u takto tvarovo zložitých súčastí výrobno veľmi náročné. Navyše, čeľuste bolo potrebné vyrobiť len v malom počte kusov, čo je pri klasickej výrobe vždy výrazne drahším a dlhším procesom, pretože pre každý tvar je nutné vytvoriť program zvlášť. A to stojí nielen čas CNC programátora, ale aj zvýšenie finančných prostriedkov.

3D tlačiareň XM200C - špičkový 3D tlač z kovov technológií Powder Bed Fusion

Čeľuste sme vytlačili na 3D tlačiarni XM200C od nášho amerického partnera Xact Metal, ktorá pracuje na princípe technológie spekanie práškovej vrstvy, bežne známe ako SLM (Selective Laser Melting). Laserový lúč selektívne taví tenkej vrstvy kovového prášku na vytvorenie dielov priamo podľa CAD modelu. Táto tlačiareň je nanajvýš vhodná pre výskumno vývojové pracoviská a menšie až stredné podniky, ktoré potrebujú rýchle prototypovania a výrobu nástrojov či hľadajú alternatívy na odlievanie súčastí v menšom objeme.

Technológia spekanie kovového prášku umožňuje výrobu veľmi kvalitných a zložitých dielov. Vďaka priamej výrobe kovových súčastí tiež výrazne skracuje celkovú dobu výrobného cyklu. Samotný tlač prebieha v ochrannej atmosfére dusíka alebo argónu, čo dovoľuje spracovávať široké spektrum materiálov. Na výrobu čeľustí sme po dohode so zákazníkom zvolili nerezovú oceľ 316L, čo je výborný konštrukčný materiál s najlepším pomerom cena / výkon a výbornou odolnosťou proti korózii a mechanickému namáhaniu.

A prečo si firma Balák stroje Tišnov vybrala 3D tlač z kovu namiesto 3D tlače z plastu?

3D tlač z plastov neodoláva oteru tak dobre ako kov a čeľusť by bola za chvíľu nepoužiteľná, preto bol 3D tlač z kovov tou správnou voľbou.