Optická metrológia podporuje neustále zlepšovanie výrobných procesov

V záujme zachovania konkurencieschopnosti sa zlieváreň WESO snaží o neustále zlepšovanie výrobných procesov. Vďaka technológii optickej metrológie a nevyhnutným odborným znalostiam, sa zlievarni podarilo dosiahnuť to, že môžu zákazníkom garantovať kvalitu hotových odliatkov a optimalizovať celý svoj výrobný proces.

3d meranie v praxi

Zlieváreň WESO-Aurorahütte GmbH, so sídlom v Gladenbach, bola založená pred 130 rokmi. Dodnes si udržiava pokrokového ducha, takže nie je divu, že sa v oblasti zabezpečovania kvality a efektivity procesov neustále vyvíja dopredu. Moderná metrológia so sebou nesie detailnú znalosť procesov a prípadne ich riadenie a kontrolu. V tom im pomáha 3D merací systém radu ATOS, pre nákup ktorého sa spoločnosť WESO rozhodla.

3D optický systém ATOS Triple Scan spĺňa požiadavky z hľadiska presnosti, a navyše umožňuje flexibilnú manipuláciu, takže aj celé objemné nástroje môžu byť merané priamo v mieste výroby. Vďaka technológii modrého svetla dokáže tento 3D skener vykonávať presné merania bez ohľadu na okolité svetelné podmienky.

Nové technológie pomáhajú pri optimalizácii výroby

Od zavedenia tejto novej technológie merania sa v zlievarni WESO výrazne skrátila doba prepracovania a došlo k optimalizácii a zrýchleniu výrobných procesov. Konkrétnym príkladom takejto optimalizácie je výroba prevodovky, kedy boli zmerané deformácie na povrchu odliatku po procese schladenia a vznik týchto deformácií mohol byť spätne odsledovaný nielen na úrovni modelu či formy, ale bolo možné priamo skúmať aj vplyv správania materiálu. Zobrazením farebných máp odchýlok povrchu v softvéri GOM Inspect je možné tieto odchýlky rýchlo identifikovať a eliminovať.

Predpokladom pre výrobu perfektného dielu alebo súčiastky je, aby všetky plochy dielu boli pri porovnávaní, v súlade s 3D dátami. Ak je v týchto miestach na povrchu dielu deformácia, výroba celého dielu sa presúva späť na začiatok, k surovému odliatku. Pre porovnanie: Hoci by dotykové meranie tiež vygenerovalo presné výsledky, neposkytlo by tak komplexné pochopenie problému a náhľad celej plochy ako je možný u bezdotykového merania. Nájdenie problému týmto spôsobom by tak bolo veľmi pracné a vyžadovalo by slepé pokusy pri hľadaní riešení. Naproti tomu, komplexná znalosť všetkých povrchových chýb, s možnosťou vybrať jednotlivé miesta a upraviť ich, ponúka solídny základ pre efektívne riešenie, ktoré prináša bezdotykové, celoplošné meranie .

Teraz teda s vedomím, kde presne nastal problém pri výrobe spomínanej prevodovky, vygenerovala firma WESO 3D model vo formáte STL a ustavila ho na CAD dáta použitím metódy best-fit (porovnanie naskenovaných STL dát a CAD modelu). Následne v rovnakom softvéri boli zobrazené odchýlky priamo na povrch modelu. Výsledkom zobrazenia bola farebná mapa odchýlok. Na základe týchto výsledkov boli body v CAD softvéri jednoducho posunuté. Voľným modelovaním plochy bola dosiahnutá korekcia povrchu. Táto metóda zabránila deformáciám a zvyškovým napätiam povrchu odliatku.

3d meranie v praxi

„Od tej doby, čo sme tento proces vyvinuli, sa dokážeme dopracovať k optimálnemu výsledku prostredníctvom jedinej korekčnej slučky a okamžite začať s celou sériou.”

Vysvetľuje Uwe Strobl, divízny technologický riaditeľ.

Úzka spolupráca medzi dizajnom a výrobou, v spojení s optickou metrológiou, bola zásadná pri vývoji tohto prístupu a nájdenia vhodného riešenia.

Kvalitné celoplošné meranie dokáže urýchliť optimalizáciu procesov, najmä počas prvých niekoľkých krokoch procesu. Pre zlievarenský priemysel predstavujú mobilné, optické meracie systémy ako je ATOS, možnosť včasného zásahu. Navyše môžu byť flexibilne použité v meracej miestnosti alebo priamo vo výrobe. Vo svetle rastúcich požiadaviek na kvalitu, budú stále častejšie požadované flexibilné riešenia, ktoré sú robustné a súčasne spĺňajú potrebné nároky na presnosť.

Inovatívne meracie technológie ponúkajú príležitosti, pretože poskytujú celoplošne namerané dáta v digitálnej podobe, a teda komplexné porozumenie a pohľad na problém. To je presne spôsob, ako objaviť inteligentné a cielené odpovede na výzvy, ktoré sa objavujú v zlievárenských procesoch.