Reverzné inžinierstvo zabezpečilo Buhler Motor dokonalú formu

Reverzné inžinierstvo je veľmi často priamo napojené na výstupy z 3D skenovania. Preto MCAE Systems ponúka kompletné riešenie, ktoré našim zákazníkom ušetrí čas aj peniaze. Naši skúsení špecialisti majú prehľad o tom, ako zákazky splniť efektívne, aby bol zákazník spokojný a mohol so získanými dátami ďalej pracovať.

Riešenie pohonov na mieru – presne to môžete očakávať od spoločnosti Buhler Motor s.r.o., ktorá sa prezentuje jedinečným know-how a inovatívnymi nápadmi. Sme radi, že aj my sme mohli prispieť s našimi technológiami a posunúť ich vývoj a výrobu zase o krok dopredu.

3D optický skener a Reverse Engineering zaistil bezchybnú výrobu náhradných vložiek formy na výrobu plastových ozubených koliesok.

Spoločnosť Buhler Motor nás oslovila, aby sme jej pomohli pri riešení technicky náročnej úlohy. Potrebovali vytvoriť CAD modely pre výrobu nových vložiek formy. Táto operácia musela byť veľmi presná, rádovo v stotinách milimetrov.

3D optické skenovanie alebo ako získať digitálne dvojča

Buhler motor a reverse engineering

Pred meraním sme formu vytemperovali v našej špeciálnej kalibračnej miestnosti, ktorá je plne klimatizovaná, aby merané vložky neboli nijak teplotne ovplyvnené. Formu sme merali profesionálnym  3D skenerom ATOS Capsule , ktorý je určený na celoplošné meranie geometrií dielov. Použitá konfigurácia má presnosť merania 3 µm a rozlíšenie 60 bodov/mm a vyniká pri meraní malých a stredne veľkých dielov, ale predovšetkým vie zachytiť jemné detaily s vysokým rozlíšením. Tieto vlastnosti hrali v zákazke veľmi dôležitú úlohu.

Naskenovaním vložiek práca len začala, vložky boli síce prevedené do digitálnej podoby, ale potom nasledovala kompletná rekonštrukcia CAD modelu dielov pre potreby výroby. Prísne požiadavky boli predovšetkým na presnosť rekonštrukcie (0,02 mm). Tiež bolo vykonané porovnanie jednotlivých dutín medzi sebou a ďalej vyhodnotenie súosovosti ozubenia ozubeného kolieska a otvoru pre hriadeľ.

3D skenovanie pre overenie formy

Špecialisti získané 3D dáta vo forme polygonálnych sietí, ktoré sú objemovo veľké (môže ísť o niekoľko stoviek tisíc až miliónov bodov), previedli v špičkovom softvéri  TEBIS V4.0  na 3D CAD model, kde v module špeciálne určenom pre reverzné inžinierstvo postupne vznikli CAD modely vložiek vo forme objemových telies.

Po vyrobení nových vložiek prebehlo ďalšie kontrolné skenovanie, ktoré odhalilo drobný defekt v detaile formy, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie vložiek pri zatváraní formy. Niektoré jemné detaily do seba zapadajú so stotinovou presnosťou. Zákazník tak mal ihneď prehľad o tom, že je potrebné vykonať úpravu formy, aby nevzniklo množstvo chýb naprieč celým výrobným procesom.

Je nám potešením, že sme mohli byť súčasťou tak dôležitého projektu, ako bola spolupráca s Buhler Motor. Ukázali sme, že extrémna presnosť pre nás nie je problém. Našou výhodu je, že máme profesionálne vybavené prostredie, ktoré zvládne aj tie najnáročnejšie aplikácie.