Sofistikované kontrolné mechanizmy v závodoch Robert Bosch

Viac ako 125 rokov je meno “Bosch” spojené s inovatívnymi technológiami a priekopníckymi vynálezmi, ktoré tvorili históriu. Spoločnosť Bosch má zastúpenie po celom svete a pôsobí v širokom spektre oblastí. Počas doby svojej prítomnosti na slovenskom trhu si Bosch v zahraničí vybudoval nezameniteľný imidž významného výrobcu a investora.

Výrobky Bosch sa od automobilovej techniky cez elektrické náradie, domáce spotrebiče, až po tepelnú a priemyselnú techniku, ​​úspešne nachádzali nielen v slovenských domácnostiach, ale aj v automobiloch, servisoch a priemyselných podnikoch.

Po viac ako 20 rokoch je výrobný závod Robert Bosch v Českých Budejoviciach dôležitou súčasťou medzinárodnej siete výrobných závodov skupiny Bosch. S ročným obratom 9 miliárd českých korún je jedným z najväčších závodov spoločnosti Bosch v rámci divízie Gasoline Systems (benzínové systémy). Z tohto závodu spoločnosť Bosch koordinuje celosvetovo výrobné procesy a rozvojové projekty svojich produktov, ako sú nádrže a sacie moduly, rýchlostné pedále a mnoho ďalších pokročilých technických komponentov pre automobilový priemysel. V areáli závodu sa tiež nachádza jedno z najväčších vývojových a testovacích centier Bosch pre automobilovú techniku ​​mimo Nemecka. Toto centrum bolo založené v roku 2005 a v súčasnej dobe zamestnáva viac ako 400 vývojových inžinierov a technikov.

Význam závodu v Českých Budejoviciach potvrdzuje fakt, že aj napriek úsporným opatreniam, ktoré sa prijali v spoločnosti Robert Bosch v dôsledku európskej hospodárskej krízy v posledných rokoch, bol závod investične podporený a bolo mu umožnené rozšíriť svoju plochu o ďalších približne 9000 m 2. To malo za následok, že boli vytvorené nové pracovné príležitosti pre desiatky technikov a inžinierov, ktorí majú záujem pracovať v medzinárodnom prostredí inovatívnej a stabilnej spoločnosti.

Úspechy tohto výrobného závodu je možné pripísať nielen inováciám a kreativite jej zamestnancov, ale aj technológiám, ktoré sú využívané jednotlivými oddeleniami, napríklad využitie 3D optického skenera ATOS Triple Scan nemeckej firmy GOM pre optické snímanie a meranie v oblasti nástrojov pre vstrekovanie plastov, ale aj pre samotnú kontrolu plastových výliskov. Systém dodala česká spoločnosť MCAE Systems. Medzi výhody technológie ATOS patrí rýchle generovanie / zhromaždenie informácií, vysoká úroveň detailov i presnosti dielov a možnosť zaznamenania daného stavu. Informácie o deformácii vstrekovaných dielov uľahčujú presnejšie nastavenie parametrov procesu, prispôsobenie konštrukcie plastových dielov a overenie ich funkčnosti. Okrem samotného merania sú tiež dôležité záznamy o starnutí dielov a prípadné povrchové chyby, ktoré môžu indikovať vnútorné dutiny a iné nedostatky.

Okrem inštalácie ATOS Professional je vo výrobnom závode v Českých Budejoviciach inštalovaný tiež SW GOM Inspect, ktorý je používaný na 60 počítačoch. Tento softvér je tak rozšírený preto, že užívatelia mu po rokoch používania tejto technológie úplne dôverujú. Vedia, že softvér poskytuje rozsiahle portfólio možností, z ktorých si môžu vybrať presne to, čo potrebujú k svojej práci. Okrem toho môžu ťažiť zo všetkých ďalších výhod softvéru, ako je produktivita, zálohovanie, užívateľsky prívetivé rozhranie a bezporuchová prevádzka. Zamestnanci z oblastí dizajnu, vývoja aj výroby tak môžu prezerať, merať a analyzovať skenované 3D modely priamo na svojich počítačoch. V dôsledku toho šetria kapacitu pracoviska ATOS, ktorého zamestnanci sa môžu viac sústrediť na samotné skenovanie a meranie dielov.

Prínosy

3d měření mcae gom

„My v spoločnosti Robert Bosch v Českých Budejoviciach vieme, že dnes, vzhľadom na trvalý dopyt po robustných, ale vysoko sofistikovaných produktových riešeniach, sú primeraná podpora a kontrolné mechanizmy úplnou nevyhnutnosťou.“

Od roku 2017 používa oddelenie QMM aj ďalšie zariadenie pre presné optické 3D meranie, a to ATOS Capsule značky GOM, dodaný spoločnosťou MCAE Systems. ATOS Capsule je presné optické meracie zariadenie pre celoplošnú digitalizáciu povrchovej geometrie dielov. Zariadenie je určené na kontrolu kvality malých až stredne veľkých dielov. Typickým príkladom použitia je prvotná inšpekcia plastových dielov. Vďaka veľkému rozlíšeniu kamier je schopný s vysokou presnosťou namerať aj veľmi malé detaily. Robustná konštrukcia skenera garantuje vysokú stabilitu procesu v automatizovaných aplikáciách.