Zhotovenie prototypov silikónového dilatátora

Dizajnérka BcA. Kristýna Karpalová založila projekt nazvaný NEOWAY s cieľom navrhnúť dilatačnú pomôcku pre ženy s gynekologickými problémami, ktorú ako študentka dizajnu na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe pripravila v rámci svojej bakalárskej práce. Spoločnosť MCAE Systems tento zaujímavý zámer podporila a prispela k jeho úspešnej realizácii.

výroba silikónového dilatátoru

Kristýna sa otvorene hlási k svojmu zdravotnému problému, vývojovej chyby maternice a pošvy označovanej ako MRKH syndróm, a upozorňuje na fakt, že trh neponúka adekvátne pomôcky pre liečbu dilatačnou terapiou. Sama sa snaží ísť príkladom tým, že zbiera informácie od odborníkov, prekladá odborné štúdie, komunikuje s pacientmi a celkovo sa snaží čo najviac samovzdelávať. Pripravila tak platformu pre ostatné ženy, ktoré majú rovnaký problém.

Dve technológie – vákuové liatie do silikónu aj 3D tlač

Cieľom návrhu bolo vytvorenie sady dilatačných pomôcok pre použitie (pred i po) operácii a vyjadrenie podpory ďalším pacientkam. Kristýna za nami prišla s vytlačenými plastovými prototypmi a prosbou o zhotovenie vhodnej silikónovej formy pre liatie vo vákuu. Taktiež dodala pre modely plánovaný silikón nízkej tvrdosti, ktorý potrebovala otestovať. Nasledovala konzultácia s našimi technológmi, ktorí navrhli materiál s vhodnejšou tvrdosťou.

Po vytvorení formy a následnom odliatí modelov, vzniklo niekoľko tvarových aj materiálových prototypových variantov, ktorých vhodnosť bola konzultovaná s pacientkami. Odliatky zo silikónu potom prešli ďalším testovaním a projekt získal profesionálny charakter. Uspel tiež v súťaži Social Impact Award 2020, kde bol zaradený do TOP desiatky projektov.

Pre porovnanie sme jednu sadu modelov vytvorili použitím 3D tlače. Modely sme vytlačili technológiou PolyJet na profesionálnej 3D tlačiarni Stratasys J735 (dnes inovovaný model Stratasys J835), pričom tlač trvala približne 14 hodín. Táto multimateriálová 3D tlačiareň, určená špeciálne pre dizajnérov alebo dizajnérske štúdiá, bola najvhodnejšou voľbou pre svoje schopnosti zhotovovať kombinované diely z pevných aj pružných materiálov v jednej tlačovej úlohe. Vďaka prednastaveným kombináciám je možné získať veľké množstvo ďalších digitálnych materiálov (napr. rôzne tvrdosti gumy či farebné odtiene). Toto široké spektrum použitých materiálov umožňuje vytvárať realistické modely s rôznou geometriou aj s rôznymi mechanickými a vzhľadovými vlastnosťami.

Pre 3D tlač sme zvolili pevný materiál VeroWhite a pružný, mäkký Agilus 30 White simulujúci gumu, všetko v hodnote stupnice tvrdosti Shore 40 alebo 60. Pomocou 3D tlače sa podarilo efektívne, spoľahlivo, ale predovšetkým veľmi rýchlo vytvoriť presné prototypy, ktoré zodpovedali predstave dizajnérky.

Hlavné je nevzdávať sa

Návrh tejto pomôcky bol vytvorený vďaka iniciatíve pacientok, ktoré tento produkt potrebujú na denné použitie. Kristýna sa snaží pacientky podporovať aj mentálne. Na instagramovom profile pravdivo, ale s nadhľadom poukazuje, s čím všetkým sa ženy s týmto ochorením musia vysporiadať. Autorka si je vedomá, že tieto problémy môžu významne narušiť sebavedomie žien a sťažiť tak ich existenciu v spoločnosti, pretože ženy sa veľakrát neodvážia so svojím problémom zveriť. Preto sa snaží túto tabuizovanú tému prelomiť.

Viac o celom projekte NEOWAY sa môžete dozvedieť na stránkach www.neo-way.com.