Soustružnické frézování

Využijte vysoce výkonná soustružnicko-frézovací komplexní obráběcí centra na maximum

Se software Tebisem můžete snadno používat obráběcí stroje kombinováním funkcí soustružení, frézování a vrtání. Ušetříte výměnu stroje a opětovné upnínání a sníží se náklady na logistiku na cestě k hotovému obrobku. Současně můžete těžit z větší přesnosti soustružení na frézce, protože obrobek se soustruží, vrtá a frézuje ve stejném ustavení. Na strojích s hlavním a vedlejším (protivřetenem) vřetenem můžete automaticky přenášet díly a obrobit je ze všech stran bez nutnosti ručního upínání. Spolehlivé a efektivní využití všech těchto možností pro provoz soustružnicko-frézovacích center s co nejmenšími zásahy uživatele a sledování jsou jednou ze zvláštních předností CAD/CAM procesu  s Tebisem.

Komplexní systém

Naprogramujte všechny obráběcí operace od začátku do konce

Kontrola kolizí

Ochrana proti kolizím pomocí virtuálních modelů nástrojů a strojů

Materiálový model

Kompletní materiálový model pro výpočet drah nástroje

Méně ustavování

Výsledkem je vyšší přesnost a menší úsilí při plánování a logistice

Soustružnické frézování: Tebis srdce v ráfku

Toto video ukazuje soustružení a frézování vysoce kvalitního hliníkového ráfku kola se srdcem v náboji. Ráfek kola váží pouhé dva kilogramy a je vytvořen z 20 kg polotovaru pouze se dvěma ustaveními pro soustružení a frézování. používá se 2 osé až 5 osé frézování; technologie virtuálních strojů zajišťuje maximální ochranu proti kolizím.

tebis soustružení frézování

Standardizovaná správa nástrojů

Spravujte všechny své nástroje pro soustružení, vrtání a frézování ve společné knihovně nástrojů. DIN/ISO břity a držáky lze vytvořit přímo zadáním typu. Podporovány jsou také speciální nástroje jako tvarové, upichovací a stranové nástroje. Všechny jednotlivé komponenty máte k dispozici v reálném zobrazení a lze je kombinovat v nástrojových sestavách. Ty tvoří základ pro všechny kolizní kontroly.

tebis soustružení frézování

Komplexní správce výrobního postupu Job Manager pro soustružnicko-frézovací obrábění

Ve správci výrobního postupu Job Manager můžete podle potřeby kombinovat obráběcí operace soustružení, vrtání a frézování, abyste vyrobily obrobky odpovídající výrobě. Díky komplexnímu modelu materiálu je úběr materiálu při frézování/soustružení zaznamenán od polotovaru až po hotový díl. Poté lze aktuálně dostupný materiál použít jako výchozí bod pro další obráběcí operaci – od soustružení po frézování a zpět.  Ve spojení s implementovanou automatizací funkce obrábění automaticky vyhledají geometrie, které mají být v dílu obráběny, a vypočítají dráhy nástrojů.

tebis soustružení frézování

Určení profilu soustružení

Při soustružnicko-frézovacím obrábění je obzvláště důležité znát maximální možný obrys pro soustružení: jinými slovy rotačně symetrickou obálku celkové geometrie. Tebis ji určí jediným kliknutím.

CAM Soustružení frézování

Podpora vícekanálových obráběcích strojů

Ideální pro díly s velkým podílem frézování: Tebis lze použít k programování drah nástrojů pro sekvenční zpracování na strojích s více držáky nástrojů a součástí. Jednotlivé kroky – jako obrábění frézovací nebo revolverovou hlavou, stabilizace středícím hrotem nebo upnání protivřetenem – lze libovolně kombinovat.

tebis soustružení frézování

Simulace a NC výstup pro soustružnicko-frézovací operace

Tebis při výpočtu programu pro soustružnicko-frézovací operace spolehlivě eliminuje kolize se všemi komponentami nástroje. Následná kontrola kolizí zkoumá komponenty stroje a dráhy přejezdů mezi jednotlivými dráhami. Výsledkem je bezkolizní CNC program pro všechny operace soustružení, vrtání a frézování. Tento CNC program také kontroluje jednotlivé agregáty stroje, včetně upínacích prvků, koníků nebo lunet.

Odeslat poptávku

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)
+420 549 128 811

Pište
mcae@mcae.cz