ATOS ScanBox

ATOS ScanBox je kompletné 3D optické meracie zariadenie vyvinuté firmou GOM pre efektívnu kontrolu kvality výroby. Pre rozdielne veľkosti dielov a aplikácií je k dispozícii 9 typov tohto zariadenia. Kým mechanické meracie zariadenia zhromažďujú dáta na báze bodov alebo lineárnym spôsobom, 3D optické meracie systémy poskytujú celoplošné skeny a porovnávanie voči CAD dátam.

Základom všetkých systémov ATOS ScanBox sú 3D skenery ATOS, ktoré poskytujú celoplošné 3D súradnice pre každé jednotlivé meranie. Až 16 miliónov nezávislých bodov je nasnímaných počas 1-2 sekúnd. Meracie dáta sa vyznačujú vysokou reprodukciou detailov, čo umožňuje merať aj veľmi malé diely. 

Kompletný systém z jedného zdroja

ATOS ScanBox od firmy GOM je systém „všetko v jednom“, ktorý obsahuje hardvér, softvér ATOS Professional a prídavný softvérový modul – virtuálnu meraciu miestnosť (VMR). Vo VMR sú pred samotným meraním všetky pohyby robota simulované a kontrolované z hľadiska bezpečnosti. Po získaní údajov softvér vypočíta polygonálnu sieť povrchu dielu. Aktuálne dáta sú porovnané s nominálnymi dátami a je vytvorený report.

Štandardizovaná kvalita

ATOS ScanBox je štandardizovaný 3D optický merací prístroj, ktorý je certifikovaný v súlade so smernicou o strojových zariadeniach. Na rozdiel od individuálne projektovaných systémov od rôznych dodávateľov tak nepredstavuje žiadne riziká pre zákazníka, čo sa týka nákladov, výkonu či termínov dodania.

Robustná stavba

Kinematika zariadenia je založená na robustných automatizačných prvkoch namiesto jemnej mechaniky. Stroje si tak zachovávajú svoju presnosť aj v ťažkých priemyselných podmienkach.

Vysoká rýchlosť merania

V porovnaní s tradičným dotykovým snímaním ATOS ScanBox umožňuje znížiť dobu merania a inšpekcie viac ako o polovicu.

atos kiosk scanbox interface

Jednoduchá obsluha

Kiosk Interface je špeciálne užívateľské rozhranie pre zjednodušené ovládanie zariadení ATOS ScanBox. Softvér sa stará o riadenie procesu, automatizované meranie a inšpekciu.

Nízke požiadavky na priestor

Všetky modely ATOS ScanBox sú charakteristické svojím kompaktným prevedením. Modely 4105, 5108 a 5120 nemusia byť zakotvené v podlahe ani na špeciálnych meracích stoloch.

Krátke dodacie lehoty

ATOS ScanBox je zvyčajne dodávaný v krátkom dodacom termíne.

ATOS ScanBox 4105

gom scanbox

ATOS ScanBox 4105 sa používa pri nábehu výroby a pri sériovej kontrole dielov vyrábaných vstrekovaním, odlievaním, ohýbaním alebo lisovaním. Tieto diely často vykazujú zložitú geometriu, rovnako aj ich nástroje a formy, ktoré je tiež potrebné kontrolovať.

ATOS ScanBox 4105 je možné použiť s ATOS snímačmi s najmenším meracím objemom 80 × 60 × 60 mm³. Vďaka tomu umožňuje meranie aj veľmi malých detailov (desatiny milimetrov). Z tohto dôvodu je overenie presnosti meracieho systému, v súlade s normou VDI2634, integrované ako funkcia softvéru.

ATOS ScanBox 5108 a 5120

gom scanbox atos

Tento model je používaný pre inšpekciu dielov od veľkosti 800mm. Pre jeho malé rozmery ho často využívajú výrobcovia turbín, ventilátorov, lopatiek a liatych krytov. Systém je tiež vhodný pre aerodynamické kontroly pri meraní ostrých polomerov a kontúr, kde rozlíšenie presahuje 20 bodov na 1 mm.

ATOS ScanBox 5120 sa používa na meranie dielov nad 2000 mm (napr. diely automobilových interiérov). Je však efektívny aj pri inšpekcii odliatkov, pieskových jadier a modelov. 

 

ATOS ScanBox 6130

gom scanbox atos

ATOS ScanBox 6130 sa najčastejšie používa pre kontrolu kvality pri výrobe, napr. pri kontrole zostáv alebo častí interiéru. Využíva sa aj pri vývoji a skúškach nástrojov alebo na meranie extrémne veľkých a ťažkých častí ako sú odliatky alebo nástroje.

ATOS ScanBox disponuje širokým vstupným priestorom (3,1 m) umožňujúcim prístup napr. žeriava, vysokozdvižného vozíka alebo paletového vozíka. Tento model je teda ideálny a vysoko efektívny pre použitie v sériovej výrobe. 

ATOS ScanBox Série 7

gom scanbox atos

Na účely merania veľkých dielov vyvinul GOM novú ôsmu kinematickú os. Kombinácia lineárnej osi, vertikálneho zdvihu a kĺbového robota s integrovaným káblovým kanálom umožňuje vysokú flexibilitu v polohovaní senzora a dovoľuje 8 stupňov voľnosti. ATOS ScanBox siedmej série sa používa predovšetkým v automobilovom priemysle, v skúšobniach nástrojov a v lisovniach.

Systém môže byť rozšírený o pracovnú oblasť rotačného stola. Táto kombinácia zodpovedá zariadeniu ATOS ScanBox 6130, avšak umožňuje aj meranie stredne veľkých dielov. 

ATOS ScanBox Série 8

gom scanbox atos

Ôsma kinematická os, vyvinutá spoločnosťou GOM, zabezpečuje meranie napr. celého automobilu z každého pohľadu zvonku aj zvnútra, pričom vyžaduje málo priestoru. Tento model sa používa na meranie veľkých prípravkov, na inšpekciu skompletovaných vozidiel a na kontrolu kvality v karosárňach.

Meranie niekoľkých dielov  vo forme zostavy môže byť virtuálne zlúčených na identifikáciu lineárnej informácie o stave „flush and gap“ a podobne. ATOS ScanBox série 8 môže byť rozšírený o jeden alebo dva rotačné stoly.