ATOS ScanBox

ATOS ScanBox je kompletné 3D optické meracie zariadenie vyvinuté firmou GOM pre efektívnu kontrolu kvality výroby. Pre rozdielne veľkosti dielov a aplikácií je k dispozícii 9 typov tohto zariadenia. Kým mechanické meracie zariadenia zhromažďujú dáta na báze bodov alebo lineárnym spôsobom, 3D optické meracie systémy poskytujú celoplošné skeny a porovnávanie voči CAD dátam.

Základom všetkých systémov ATOS ScanBox sú 3D skenery ATOS, ktoré poskytujú celoplošné 3D súradnice pre každé jednotlivé meranie. Až 16 miliónov nezávislých bodov je nasnímaných počas 1-2 sekúnd. Meracie dáta sa vyznačujú vysokou reprodukciou detailov, čo umožňuje merať aj veľmi malé diely. 

Kompletný systém z jedného zdroja

ATOS ScanBox od firmy GOM je systém „všetko v jednom“, ktorý obsahuje hardvér, softvér ATOS Professional a prídavný softvérový modul – virtuálnu meraciu miestnosť (VMR). Vo VMR sú pred samotným meraním všetky pohyby robota simulované a kontrolované z hľadiska bezpečnosti. Po získaní údajov softvér vypočíta polygonálnu sieť povrchu dielu. Aktuálne dáta sú porovnané s nominálnymi dátami a je vytvorený report.