DNC

Špeciálny balíček DNC sa používa pre dodávanie NC programov do jedného alebo niekoľkých frézovacích strojov (maximálne 4 kanály). Riadiace jednotky – najmä tie, ktoré majú len sériové rozhranie – sú presne začlenené v dátovej sieti s DNC. DNC umožňuje NC spracovávanie oddelené od NC programov v čase, mieste a organizácii. Personál strojárskej výroby rozhoduje kedy, a na ktorom stroji sa budú vykonávať konkrétne NC programy nezávisle na NC programovaní. Načítavajú NC programy zo servera a prenášajú ich do pripojených NC riadiacich systémov v požadovanom formáte.

Balíček zahŕňa priame prepojenie stroja so správou poradia a s online konverziou formátu. Je možné zobraziť požadované nástroje. Možno skontrolovať naprogramované hodnoty pre číslo nástroja, rezné podmienky a pod. V prípade potreby je možné nastaviť správne hodnoty pre výrobu. Tento pohodlný nástroj na prenos dát je možné používať aj na jednoduché transformácie súradníc a otáčanie, zrkadlenie a zmenu mierky NC programov.

Výhody