GOM Correlate

GOM Correlate a GOM Correlate Professional sú softvérové balíčky, ktoré ponúkajú možnosti vyhodnotenia obrazových dát pomocou digitálnej korelácie obrazov (DIC) a ponúkajú možnosť získať tak informácie o správaní sa testovaných komponentov pri statických alebo dynamických dejoch.

Digitálna korelácia obrazov

Optická bezdotyková metóda merania 3D súradníc používaná na vyhodnotenie deformácií na povrchu telesa.

3D Analýza posunutia a deformácií

Koncept na analýzu posuvného a rotačného pohybu (6 stupňov voľnosti).

Softvér na stiahnutie zdarma

GOM Correlate je voľne stiahnuteľný softvér pre vyhodnotenie obrazových dát získaných z experimentov.