GOM Inspect Suite

Pomocou softvérového balíka GOM Inspect Suite môžete vykonávať jednoduché alebo zložité úlohy kontroly kvality naprieč celým inšpekčným procesom – od naskenovaní dielu ktorý má byť skontrolovaný, cez úpravu siete, importu CAD dát, vyhodnotenie toleranciou tvaru a polohy (GD & T) až po analýzu stability výroby, digitálne zostavu (montáž) alebo vlastné inšpekciu.

Softvérový balíček GOM Inspect Suite pre meranie a inšpekciu obsahuje mnoho známych aplikačných programov od spoločnosti GOM a prevedie vás každým krokom metrologického procesu.

Môžete do softvéru dokonca importovať a vyhodnocovať namerané 3D dáta generované optickými skenery tretích strán, laserovými skenery, súradnicovými meracími prístrojmi a CT systémy (počítačová tomografia). Softvér GOM Inspect Suite je vhodný pre všetkých.

Nezávislý inšpekčný softvér
pre namerané 3D dáta

So softvérom GOM Inspect Suite môžete prezerať, editovať alebo vyhodnocovať 3D dáta bez ohľadu na typ meracieho systému. Od jednoduchých editačných krokov až po kompletné odborové riešenie.

Jedno užívateľské rozhranie pre celý
inšpekčné proces

Balíček GOM Inspect Suite, ktorý je centrálnym inšpekčným softvérom produktov GOM, dokazuje, aká jednoduchá môže 3D inšpekcie byť. Od zberu dát až po finálnu tvorbu protokolov nameraných výsledkov, všetko zvládnete s jedným softvérom.

gonm interface software

Začnite jednoducho

Bezplatná verzia GOM Inspect Suite

Nie vždy je potrebné najvýkonnejšie riešenie. Bezplatná verzia GOM Inspect Suite umožňuje zvládnuť základy metrológie: od importu dát nezávislého od typu meracieho systému, k úpravám polygonálnych sietí a od štandardnej 3D inšpekcie a vyhodnotenia (kótovania a analýzy GD & T) k profesionálnemu protokolu.

Rozšírenie softvéru podľa vašich požiadaviek

S verziou Professional získate komplexný analytický softvér

Máte záujem o plné využitie potenciálu softvéru GOM Inspect Suite a chcete napríklad automatizovať a individualizovať meracie postupy, vyhodnotenie a vizualizácia? Verzia Professional rozširuje funkčný rozsah softvéru o parametrickú inšpekciu a vytváranie šablón a skriptov. Import natívnych CAD dát vrátane PMI informácií vám tiež umožní pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.

Certifikovaný softvér


Softvérový balíček GOM Inspect bol testovaný a certifikovaný najvyššími autoritami v oblasti metrológie ako je Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) a National Institute of Standards and Technology (NIST). GOM softvér sa radí do kategórie 1 (class 1), kategória s najmenšími odchýlkami od referenčnej vzorky.