GOM Inspect Suite

Pomocou softvérového balíka GOM Inspect Suite môžete vykonávať jednoduché alebo zložité úlohy kontroly kvality naprieč celým inšpekčným procesom – od naskenovaní dielu ktorý má byť skontrolovaný, cez úpravu siete, importu CAD dát, vyhodnotenie toleranciou tvaru a polohy (GD & T) až po analýzu stability výroby, digitálne zostavu (montáž) alebo vlastné inšpekciu.

Softvérový balíček GOM Inspect Suite pre meranie a inšpekciu obsahuje mnoho známych aplikačných programov od spoločnosti GOM a prevedie vás každým krokom metrologického procesu.

Môžete do softvéru dokonca importovať a vyhodnocovať namerané 3D dáta generované optickými skenery tretích strán, laserovými skenery, súradnicovými meracími prístrojmi a CT systémy (počítačová tomografia). Softvér GOM Inspect Suite je vhodný pre všetkých.

Nezávislý inšpekčný softvér
pre namerané 3D dáta

So softvérom GOM Inspect Suite môžete prezerať, editovať alebo vyhodnocovať 3D dáta bez ohľadu na typ meracieho systému. Od jednoduchých editačných krokov až po kompletné odborové riešenie.

Jedno užívateľské rozhranie pre celý
inšpekčné proces

Balíček GOM Inspect Suite, ktorý je centrálnym inšpekčným softvérom produktov GOM, dokazuje, aká jednoduchá môže 3D inšpekcie byť. Od zberu dát až po finálnu tvorbu protokolov nameraných výsledkov, všetko zvládnete s jedným softvérom.

gonm interface software