GOM Inspect

GOM Inspect Professional a GOM Inspect sú softvéry na analýzu 3D dát získaných z GOM systémov, 3D skenerov, laserových skenerov, CT, CMM a z ďalších zdrojov. Sú využívané v oblasti kontroly kvality, vývoja a produkcie.

3D siete a CAD

Import CAD dát, meracích plánov a 3D mračien bodov, vytváranie a editácia polygonálnych sietí.

3D Inšpekcia

Ustavenie nameraných údajov na nominálne dáta, rozmerová analýza (2D, 3D, GD&T, SPC) a vytváranie meracích reportov.

Bezplatný Prehliadač

GOM Inspect je bezplatný prehliadač 3D dát, meracích reportov a CAD dát.