NC efektivita

Možnosť rozšírenia vášho NC pracoviska pre dosiahnutie väčšej efektivity. Roboti stále viac vypĺňajú medzeru medzi ručnou výrobou a obrábacími centrami. Môžete používať virtuálne zariadenia pre optimalizovanie výroby. Simultánny výpočet obrábania urýchli vaše NC programovanie. Viacnásobné upínanie a zhoda nástrojov prináša merateľné časové prínosy pre vašu dielňu.

Výhody

tebis software