Vyhľadať
Close this search box.

Nebojte sa, že stratíte hlavu! Máme pre Vás riešenie.

Presné znázornenie skutočného výrobného prostredia s digitálnymi dvojčatami

Porovnanie simulácie dráhy nástroja: kým vymodelované HD hlavy môžu simulovať len pohyby hlavy, virtuálny stroj umožňuje presnú simuláciu skutočnej kinematiky.

Kontrola kolízie u katalógových strojov Tebis

Presné znázornenie skutočného výrobného prostredia: od verzie 4.1 možno všetky dráhy nástrojov s licenciou “Kontrola kolízie stroja” kontrolovať na kolíziu so strojom priamo v CAM prostredí. Teraz je možné kontrolu kolízií obrábania vykonávať aj na katalógových strojoch. Vďaka tomu môžete dráhy nástroja opraviť ešte pred NC výstupom.

Konfigurácia zobrazenia

Všetko v jednom pohľade: počas simulácie si môžete zobraziť alebo naopak skryť jednotlivé diely stroja, napríklad dvere alebo bočné steny, aby ste získali väčší prehľad o obrábaní.

Definovanie a zdokumentovanie polohy upnutia priamo na virtuálnom stroji

Vždy na správnom mieste: polohu obrobku na stole môžete “za pochodu” definovať pomocou šípok alebo zadaním parametrov. Prispôsobená situácia upnutia je v dokumentácii zahrnutá jedna k jednej.

Možnosť použitia viacerých referenčných bodov pre CAM programovanie

Iba jeden NC program: podľa potreby môžete definovať niekoľko referenčných bodov v rámci jedného NC programu.

Presné stanovenie času chodu stroja

Presne odhadnutá doba: uložte si dynamické parametre stroja, napríklad z údajov od výrobcu, vo virtuálnom stroji. Doba obrábania sa vypočíta automaticky.

Prístup k rôznym kinematickým konfiguráciám stroja

Jedna za všetky: v kinematickej konfigurácii je možné jednoducho nastaviť napr. preferovaný spôsob naklápania hlavy/stola alebo rôzne rozsahy vyklápania. Nepotrebujete tak použiť viac hláv.

Vloženie komentárov

Digitálna komunikácia: pridajte komentáre do NC programu, ktoré potom obsluha nájde vo výstupe NC programu.

Individuálna úprava katalógových strojov

Maximálna flexibilita: od verzie 4.1 je možné prispôsobiť virtuálne katalógové stroje Tebis. Jednotlivé komponenty stroja môžete nahradiť skutočnou geometriou vášho stroja, pričom tieto úpravy môžete urobiť pohodlne v knižnici strojov.

Poslať dopyt

Priamy kontakt

Volajte (Po–Pia 8–17 hod)
+421 422 020 555

Píšte
mcae@mcae.sk