Vyhľadať
Close this search box.

Plánovanie a riadenie výroby

Pripojením systémov ERP získate možnosť používania palety užitočných produktov klient/server Proleis, od nášho partnera ID GmbH. Môžete plánovať svoju výrobu, optimálne využívať kapacitu zdrojov, vyvíjať a konzistentne aplikovať stratégie pre úzke miesta v procese. Pracovné stanice Tebis majú k dispozícii zoznamy úloh na personálne a plánované využitie stroja, a sú začlenené do užívateľského rozhrania Tebis. Celý logistický cyklus je podporovaný od obstarávania, cez príjem tovaru, riadenie skladových priestorov, až po generovanie príkazov na prepravu. Môžete tiež spravovať svoj zásobník nástrojov a vytvárať príkazy k zostave pre prípravovňu náradia a zabezpečiť tak spoľahlivú dodávku nástrojov k zariadeniam. Doplnky Pripojenie servera a Pripojenie stromovej štruktúry Proleis z kategórie Správy dát sú požadované pre plánovanie výroby a riadenie pracovných staníc Tebis.

Výhody

tebis software výroba