Postprocesory (PP)

Pre výstup vypočítaných dráh nástrojov v špeciálnom formáte vašich NC riadiacich systémov potrebujete postprocesor zodpovedajúci typu a zložitosti vašich strojov.

Sú dostupné pre frézovanie (v dvoch výkonových úrovniach), pre sústruženie, pre laserové rezanie, pre sústruženie / frézovanie a pre roboty (s viac ako 5 osami). Implementační technici Tebis používajú dostupný katalóg postprocesorov pre naprogramovanie vašich individuálnych postprocesorov podľa vášho presného zadania.

tebis software