Príprava výroby

Doplnkové funkcie z kategórie Prípravy výroby sú určené špeciálne pre optimálnu prípravu CAD modelu pre všetky následné NC procesy vo výrobe lisovacích nástrojov, foriem a modelov. Prínosy pre vás: Rýchlejšia a spoľahlivejšia výroba s lepším využitím nákladov. V závislosti od požiadaviek možno tieto doplnkové funkcie kombinovať s doplnkovými funkciami z iných kategórií, napr. NC automatizácie.

Výhody

tebis software