Shop System

Shop System začleňuje technológiu Binder Jetting (tryskanie spojiva) ako úplne nový segment modernej strojárenskej výroby. Umožňuje teraz podnikom efektívnejšie, bezkonkurenčne rýchlejšie a produktívnejšie tlačiť malé kovové diely pre koncové použitie.

Bezkonkurenčná produktivita

Zariadenie Shop System je skonštruované tak, aby ste ľahko a rýchlo dosiahli zvýšenie efektivity výroby vo vašom podniku. Výrazne zvýšite výrobnú kapacitu bez ďalších nákladov na zamestnancov a ich odpracovaný čas.

Špičková kvalita tlače

Vyrábajte plne homogénne diely pre koncové použitie podľa požiadaviek zákazníkov s vynikajúcou povrchovou úpravou aj rozlíšením.

Jednoduchá obsluha a použitie

Shop System vyhovuje požiadavkám modernej strojárskej výroby. Získajte kvalitné diely za zlomok nákladov oproti konkurenčným technológiám.

3D Tlač

Každá vrstva je tvorená nanášaním kovového prášku naprieč stavebnou plochou a veľmi presným tryskaním spojiva na účely stmelenia sypkého prášku a vytvorenia geometrie dielu. Kovový prášok a spojivo sú nanášané vrstvu po vrstve, až kým nie je celá stavebná podložka zaplnená vytlačenými dielmi a okolitým sypkým práškom.

Odstránenie prášku

Po dokončení tlačovej úlohy sa stavebná komora vyberie z tlačiarne a umiestni sa do zariadenia na odstránenie prášku, kde sa prášok jemne a bezo zvyšku odstráni ručným odsávaním. Diely sú tak očistené od všetkých voľných práškových častíc. Vďaka vstavanej recyklčnej jednotke sa prášok preoseje a pripraví na ďalšie použitie.

Spekanie

Očistené diely sa umiestnia do vysoko výkonnej pece, bezpečnej pre použitie na dielni, kde dôjde k hromadnému spekaniu. Použitím externého plynového pripojenia, teplotou dosahujúcou 1400 °C a schopnosťou odstraňovať vysoko-pevnostné spojiva poskytuje pec zariadení Shop System kvalitné a spoľahlivé sintrovaní vyhovujúce požiadavkám modernej strojárskej výroby.