Vyhľadať
Close this search box.

Špeciálne balíčky Výroba

Špeciálne balíčky Výroba vám umožnia začleniť cenovo výhodné a flexibilné pracoviská Tebis do vášho procesného reťazca CAD/CAM. Sú základom pre spoľahlivú, automatizovanú a nákladovo efektívnu výrobu. Tieto pracoviská vám poskytnú nielen prístup do Správcu úloh, ktorý organizuje celú výrobnú operáciu, využíva NC knižnice s virtuálnymi modelmi nástrojov a strojných zariadení, ale aj k znalostiam metód uložených v NC šablónach. Môžete tiež čítať dáta z iných systémov, analyzovať geometrie, opravovať modely a dopĺňať ich drôtovými a plošnými geometriami. V prostrediach s vysokou mierou striedania je jednoduché používať špeciálne balíčky „Výroba“ v kombinácii so zdieľanými doplnkami. Môže ísť napr. o obrábanie prizmatických dielov alebo o 5 osové obrábanie plôch.

Výhody

tebis software výroba