Správa dát

Účinná technológia klient/server je nevyhnutnou podmienkou pre prístup k dátam z iných IT systémov pre pracovné stanice Tebis, v reálnom čase. Pracovné stanice Tebis je možné používať v kombinácii s inými systémami s použitím doplnkov pre správu dát. To integruje systémy pre PDM (riadenie dát produktu) a TDM (riadenie dát nástroja) do vášho prostredia Tebis a zabezpečí lepšiu správu dát.

Popri doplnkových funkciách Tebis ponúkame tiež produktovú radu klient/server Proleis od spoločnosti ID GmbH. Pre efektívnu správu dát je vhodné pripojiť pracovné stanice Tebis ako klientov k serveru Proleis, v prípade potreby je možné doplniť inštaláciu o klienta Proleis a rozšíriť server aj klientov najrôznejšími doplnkovými funkciami. Následne je možné využiť doplnkové funkcie Tebis a Proleis pre správu dát k organizácii interakcie medzi všetkými procesnými stanicami, ktoré sa podieľajú na výrobe. Na základe toho je možné rozšíriť plánovanie a riadenie výroby v závislosti od požiadaviek spoločnosti.

Výhody

tebis software