XM200C

3D tlačiareň XM200C pre 3D tlač z kovov ponúka užívateľom špičkovú kvalitu tlače vďaka kombinácii základných princípov technológie spekania práškovej vrstvy, bežne známej ako SLM (Selective Laser Melting) alebo DMLS (Direct Metal Laser Sintering), kedy laserový lúč selektívne speká tenké vrstvy kovového prášku k vytvoreniu dielov priamo z CAD modelu – a prelomovej technológie portálového systému Xact Core ™.

Dostupná 3D tlač z kovov technológiou Powder Bed Fusion

XM200C sprístupňuje kvalitnú technológiu 3D tlače spekaním práškovej vrstvy. Je primárne určená výskumno vývojovým pracoviskám a malým až stredným podnikom, ktoré potrebujú rýchle prototypovanie a výrobu nástrojov, alebo tým, čo hľadajú alternatívy na odlievanie súčiastok v menšom objeme. 

Technológia spekania kovového prášku umožňuje výrobu veľmi kvalitných a zložitých dielov. Vďaka priamej výrobe kovových komponentov tiež výrazne skracuje celkovú dobu výrobného cyklu. Samotná tlač prebieha v ochrannej atmosfére dusíka alebo argónu, čo umožňuje spracovávať široké spektrum materiálov. 

Špecifikácie XM200C