XM200C

Dostupná 3D tlač z kovov.

3D tlačiareň XM200C od spoločnosti Xact Metal pre 3D tlač z kovov ponúka používateľom špičkovú kvalitu tlače vďaka kombinácii základných princípov technológie spekania práškovej vrstvy, bežne známej ako SLM (Selective Laser Melting) alebo DMLS (Direct Metal Laser Sintering), kedy laserový lúč selektívne speká tenké vrstvy kovového prášku na vytvorenie dielov priamo z CAD modelu – a prelomovej technológie portálového systému Xact Core™.

Prečo si zaobstarať 3D tlačiareň XM200C?

Kompaktná veľkosť
Veľký stavebný objem
Jednoduchá údržba
Moderná softvérová architektúra

Dostupná 3D tlač z kovov technológií Powder Bed Fusion

XM200C sprístupňuje kvalitnú technológiu 3D tlače spekaním práškovej vrstvy výskumno-vývojovým pracoviskám a malým až stredným podnikom, ktoré potrebujú rýchle prototypovanie a výrobu nástrojov či hľadajú alternatívy k odlievaniu súčastí v menšom objeme.

Technológia spekania kovového prášku umožňuje výrobu veľmi kvalitných a zložitých dielov. Vďaka priamej výrobe kovových súčastí tiež výrazne skracuje celkovú dobu výrobného cyklu. Samotná tlač prebieha v ochrannej atmosfére dusíka alebo argónu, čo dovoľuje spracovávať široké spektrum materiálov.

Konštrukcia tlačovej komory, ktorá umožňuje rýchlu prípravu tlače, rýchle odvzdušnenie, jednoduché čistenie a jednoduchú údržbu.

Patentovaný vysokorýchlostný skener Xact Core™ s rýchlosťou spekania prášku až do 650 mm/s. Lúč je neustále kolmý na plochu práškovej vrstvy, čo vytvára konzistentné spekanie po celej ploche stavby.

Yb laser s výkonom 100 W pre zaistenie presnosti dielu, ktorý poskytuje optimálnu hustotu energetického toku a tlačí vrstvy 20 – 100 μm s veľkosťou bodu väčšou ako 20 mikrónov.

Patentovaný recoater s unikátnou nanášacou lamelou v tvare „žiarovky“ nanáša čistý kovový prášok ako stieracia lišta a súčasne prášok zhutňuje podobne ako prítlačný valec. Mäkký materiál recoateru odpúšťa aj drobné chyby v príprave tlače bez rizika poškodenia stroja.

Objavte špičkovú kvalitu tlače na 3D tlačiarni XM200C od Xact Metal