Softvér

GOM je popredným výrobcom 3D optických meracích systémov, ku ktorým zároveň ponúka vlastný výkonný softvér. Základný koncept softvéru reaguje na široké spektrum požiadaviek zákazníkov od výrobného procesu až po kontrolu kvality.

GOM Suite

software GOM Inspect Pro

GOM Inspect Pro

POSUŇTE INŠPEKCIU NA ĎALŠIU ÚROVEŇ. GOM Inspect je váš softvér pre podrobné vyhodnotenie 3D dát. Využijete ho pre jednoduché aj zložité úlohy kontroly kvality naprieč celým inšpekčným procesom

softvér GOM Volume Inspect Pro

GOM Volume Inspect Pro

PRIEMYSELNÝ ŠTANDARD NA KONTROLU 3D DÁT. Vizualizujte a kontrolujte CT dáta pomocou softvéru GOM Volume Inspect a získajte vysoko presné informácie o kvalite meraných súčastí. GOM Volume Inspect Pro

softvér GOM Blade Inspect Pro

GOM Blade Inspect Pro

RIEŠENIE PRE PRIEMYSELNÉ ODVETVIA S VYSOKÝMI ŠTANDARDMI. Dnešné moderné lietadlá sú neustále vystavované okolitému prostrediu a silnému namáhaniu. Letecký priemysel využíva 3D meracie systémy GOM na meranie dielov alebo

softvér GOM Correlate Pro

GOM Correlate Pro

3D POSUNY A DEFORMÁCIE V POHYBLIVÝCH OBRAZOCH. Vďaka softvéru GOM Correlate Pro môžete snímať dáta z meraní z obrazov a pohyblivých obrazových materiálov. Tieto série snímok môžu poskytnúť

Rozšírená realita

supar metrológia rozšírená realita

SuPAR

Kontrola 3D dát cez iPad. Rozšírená realita umožňuje preniesť virtuálny svet do reálneho a vytvoriť jedinečné riešenie, ktoré

Školenia

školení gom mcae

Školenia GOM Inspect

Jednodňové školenie zahŕňajúce stručný úvod a predstavenie základného konceptu softvéru GOM Inspect vrátane praktických cvičení (import sietí, naskenovaných