Softvér

GOM je popredným výrobcom 3D optických meracích systémov, ku ktorým zároveň ponúka vlastný výkonný softvér. Základný koncept softvéru reaguje na široké spektrum požiadaviek zákazníkov od výrobného procesu až po kontrolu kvality.

gom volume inspect software

GOM Volume Inspect

Hľadáte ľahko použiteľný softvér pre analýzu objemových dát, ktorý je vhodný aj pre začiatočníkov? Pozrite sa na GOM

gonm interface software

GOM Inspect Suite

Pomocou softvérového balíka GOM Inspect Suite môžete vykonávať jednoduché alebo zložité úlohy kontroly kvality naprieč celým inšpekčným procesom

školení gom mcae

Školenia GOM Inspect

Jednodňové školenie zahŕňajúce stručný úvod a predstavenie základného konceptu softvéru GOM Inspect vrátane praktických cvičení (import sietí, naskenovaných

gom software

GOM Inspect

GOM Inspect Professional a GOM Inspect sú softvéry na analýzu 3D dát získaných z GOM systémov, 3D skenerov,

gom inspect correlate

GOM Correlate

GOM Correlate a GOM Correlate Professional sú softvérové balíčky, ktoré ponúkajú možnosti vyhodnotenia obrazových dát pomocou digitálnej korelácie