Vyhľadať
Close this search box.

GOM Volume Inspect Pro

PRIEMYSELNÝ ŠTANDARD NA KONTROLU 3D DÁT.

Vizualizujte a kontrolujte CT dáta pomocou softvéru GOM Volume Inspect a získajte vysoko presné informácie o kvalite meraných súčastí. GOM Volume Inspect Pro ponúka množstvo funkcií, ktoré používatelia môžu automatizovať a programovať podľa svojich potrieb. Môžete priamo importovať všetky bežné formáty CT dát – bez ohľadu na to, aký systém počítačovej tomografie na meranie používate.

Hlavné funkcie

software GOM Volume Inspect Pro

Vylepšená vizualizácia objemových dát

Pomocou detailného náhľadu môžete súčasne zobraziť viac objemových rezov z rôznych uhlov. To vám umožní ľahšiu orientáciu v objemových dátach a pomôže analyzovať súčasť ešte detailnejšie. Priehľadnosť a farebné prevedenie je možné upraviť podľa potreby. Použitie farebných rozdelení slúži na prehľadnú a štruktúrovanú vizualizáciu jednotlivých častí dielu podľa ich hustoty.

software GOM Volume Inspect Pro

Rozdelenie objemových dát pri súčasnom skenovaní viacerých dielov

Po CT naskenovaní niekoľkých súčastí „v jednom zábere“ môžete teraz vyčleniť z objemových dát súčasti jednu po druhej, a to pomocou funkcie rozdelenia objemu (Volume Separation) – zjednodušíte tak individuálne vyhodnotenie alebo porovnanie jednotlivých súčastí.

software GOM Volume Inspect Pro

Prezentácia výsledkov prostredníctvom videa

Okrem virtuálneho prechádzania jednotlivými vrstvami súčasti môžete počas svojho postupu nahrávať videoklipy, ukladať hodnotenia a zdieľať ich s ostatnými. Vďaka videu budú vaše výsledky analýzy ešte presvedčivejšie a poslúžia vám na jednoduché vysvetlenie zložitých informácií o súčasti.

Výhody softvéru GOM Volume Inspect Pro

Interaktívne zobrazenie objemových dát

Zobrazenie dát v 3D av 2D rezoch

Vizualizácia výsledkov

Porovnanie cieľového a skutočného stavu celého objemu dát s farebne odlíšenou vizualizáciou

Metrologické vyhodnotenie

3D inšpekcia geometrických prvkov (vrátane GD&T)

Vyhodnotenie niekoľkých súčastí naraz

Stabilita výroby a porovnávania jednotlivých súčastí

Analýza vnútorných chýb

Stiahnutiny, trhliny, pórovitosť atď.

Automatické funkcie

Automatizované vyhodnotenia a prispôsobené funkcie

GOM Volume Inspect Pro v príkladoch

Vizuálna kontrola dobíjacej batérie

Cieľ: Kontrola kritickej súčasti dobíjacej batérie, či nemá vnútorné defekty.

Riešenie: Po naskenovaní batérie systémom počítačovej tomografie sa dáta z CT vyhodnotia v softvéri GOM Volume Inspect Pro. Ten vytvorí digitálne rezové pohľady v ľubovoľnom bode batérie. Môžete si prispôsobiť detaily a kontrast snímok, ktoré odhalia aj drobné detaily a rozdiely v materiáli vo vynikajúcej kvalite. Bezchybne sú detegované aj typické problematické oblasti v blízkosti lemu anódy, nežiaduce, deformovaný materiál alebo chybné miesta zvarov.

Kontrola chýb vstrekovaného dielu

Cieľ: Detailná kontrola vnútorných chýb Riešenie: Pre zaistenie prísnych požiadaviek na kvalitu je vstrekovaný diel kontrolovaný na prítomnosť inklúzií a dutín a podrobený hĺbkovému metrologickému vyhodnoteniu. Pokiaľ ide o kontrolu vnútorných štruktúr, GOM Volume Inspect Pro ponúka špecializované meracie nástroje, ktoré analyzujú pórovitosť súčasti, rozmery vád a ich vzdialenosť od vonkajšieho plášťa alebo CAD dát. Pre ich špecifickú klasifikáciu je možné použiť tolerančné rozsahy.
Prehrať video

Pre začínajúcich užívateľov

Zadarmo

GOM

Volume Inspect

Vyskúšajte základné funkcie programu GOM Volume Inspect a zoznámte sa s ním zadarmo. Kedykoľvek môžete prejsť na verziu GOM Volume Inspect Pro. Začnite s kontrolou CT dát pomocou softvéru GOM Volume Inspect a riešte jednoduché aj zložité kontrolné úlohy.

Pre pokročilých užívateľov

Vyskúšajte bezplatné demo

GOM

Volume Inspect pro

GOM Inspect Pro je založený na parametrickej koncepcii, vďaka ktorej sú všetky kroky sledovateľné a prenositeľné. Kontrolujte viac dielov a analyzujte trendy, začnite plánovať kontroly,aby ste mali náskok, a využite existujúce projekty s užívateľsky definovanými šablónami.

Systémové požadavky

Minimální

Procesor:
Intel Core i3

RAM:
8 GB

Operační systém:
Windows 10 (64 Bit 21H2)

Grafická karta:
Dedikovaná grafická karta kompatibilní s OpenGL (4 GB VRAM)

Doporučené

Procesor:
Intel Core i9/Xeon (16 jader)

RAM:
64 GB

Operační systém:
Windows 10 (64 Bit 21H2)

Grafická karta:
Certifikovaná dedikovaná grafická karta pro softwary ZEISS INSPECT
(6 GB VRAM)

Systémové požiadavky

Minimálne

Procesor:
Intel Core i3

RAM:
8 GB

Operačný systém:
Windows 10 (64 Bit 21H2)

Grafická karta:
Dedikovaná grafická karta kompatibilná s OpenGL (4 GB VRAM)

Odporúčané

Procesor:
Intel Core i9/Xeon (16 jadier)

RAM:
64 GB

Operačný systém:
Windows 10 (64 Bit 21H2)

Grafická karta:
Certifikovaná dedikovaná grafická karta pre softvér ZEISS INSPECT
(6 GB VRAM)