Partnerstvo a spolupráca

Už viac ako 27 rokov otvárame našim zákazníkom dvere do sveta nepreberných možností 3D technológií. Posúvame hranice zavedených priemyselných postupov a umožňujeme prehodnotiť spôsob návrhu designu, vývoja produktov aj výrobných procesov. Sme partnerom všade tam, kde treba vyvíjať, konštruovať, tvoriť, merať, testovať a vyrábať. Pomocou 3D technológií umožňujeme robiť veci inak, novo, efektívne a úsporne.

Vďaka našim partnerom môžeme zákazníkom prinášať to najlepšie, čo je dnes na trhu dostupné a rozvíjať tak ich podnikanie v mnohých oblastiach. Medzi našich hlavných partnerov patria spoločnosti GOM, Stratasys a Tebis.

Zastupujeme tieto značky

Výrobca profesionálnych optických meracích technológií a systémov pre 3D súradnicové merania a analýzy deformácií, založených na digitálnom spracovaní obrazu. Riešenia GOM využívajú výrobcovia v odvetviach automobilového priemyslu, letectva a ďalšie. Partnerom firmy GOM sme od roku 1998.

Popredný svetový výrobca priemyselných 3D tlačiarní, ponúkajúci popri patentovanej technológii FDM tiež ďalšie metódy 3D tlače. Ponúka široké portfólio zariadení, od jednoduchších stolových 3D tlačiarní po najvýkonnejšie výrobné 3D systémy. Oficiálnym partnerom spoločnosti Stratasys sme od roku 1996.

Tebis vyvíja robustný CAD / CAM softvér pre výrobu nástrojov, lisovanie a výrobu foriem. Dodávanie softvérových riešení TEBIS dopĺňa komplexnými konzultačnými službami, ktoré jeho zákazníkom pomáhajú optimalizovať obchodné stratégie a procesy.

Spoločnosť ZEISS dopĺňa naše portfólio o profesionálnu röntgenovú techniku od roku 2021. ZEISS ponúka spoľahlivú CT technológiu pre oblasť kontroly kvality už dvanásť rokov. Poskytuje najlepší dôkaz, že pokročilá a spoľahlivá röntgenová technológia už nie je iba víziou budúcnosti. Keď príde na kvalitu a riadenie procesov, odkrýva, čo by inak zostalo skryté aj pred tými najbystrejšími očami – to všetko bez toho, aby došlo k zničeniu konkrétneho dielu.

Matt Woods položil základy americkej spoločnosti Xact Metal, keď rozpoznal potrebu aditívnej výroby, ktorá bude udržateľným spôsobom ponúkať vyšší výkon. S prianím, aby výrobcovia mohli využívať výhody veľmi kvalitnej 3D kovovej tlače za najlepšiu možnú cenu, Xact Metal plánuje zmeniť pohľad na to, že aditívna výroba je iba pre kapitálovo bohaté spoločnosti.

Materialise transformuje svoje skúsenosti do množstva softvérových riešení, inžinierskych a 3D tlačových služieb, ktoré spoločne tvoria kostru priemyslu. Otvorené a flexibilné platformy spoločnosti umožňujú hráčom v priemyselných odvetviach vytvárať inovatívne 3D tlačové aplikácie.

Spoločnosť DyeMansion vyrába kvalitné priemyselné zariadenia na postprocessing dielov vytlačených na 3D tlačiarňach. S profesionálnou postprocesnou úpravou vytlačených modelov je možné vylepšiť vlastnosti dielov a ich ďalšie využitie naprieč rôznymi odbormi.

CDM Vision s produktom SuPAR pre rozšírenú realitu podporuje proces digitálnej transformácie spoločností, zvyšuje efektivitu, rýchlosť a presnosť v obchodných procesoch, znižuje náklady, hrá dôležitú úlohu pri obohacovaní spolupráce a tímových kompetencií medzi tímami.

MakerBot Industries, dcérska spoločnosť firmy Stratasys, sa špecializuje na cenovo dostupné stolné 3D tlačiarne pre výrobu koncepčných modelov a prototypov. Jej hardvérové a softvérové riešenia sú vyvíjané na mieru potrebám konštrukčných kancelárií a technicky zameraných škôl.

Ako priekopník robotickej a automatizačnej technológie, patrí KUKA Robotics k vedúcim výrobcom priemyselných robotov v celosvetovom merítku. Vďaka svojmu širokému portfóliu, ktoré zahŕňa aj pestrú ponuku softvérových aplikácií, pokrýva takmer všetky oblasti nosností a typov robotov.

Spoločnosť KLM pôsobí na trhu od roku 1997, odvtedy sa jej podarilo prostredníctvom inovácií, kvality a služieb presadiť na celosvetových trhoch. Portfólio ich produktov siaha od malých ručných vákuových komôr až po kompletné vákuové systémy pre sériovú výrobu.

Svetová jednotka v technológiách dátových rukavíc ponúka vo svojom odbore najsofistikovanejšie riešenia na trhu. Jej technológie pomáhajú zákazníkom rýchlejšie modelovať, konštruovať a animovať vo virtuálnej realite s haptickou odozvou.

Prečo spolupracovať s MCAE Systems

  • Unikátne prepájame potreby zákazníkov so svetom najmodernejších 3D technológií, aby tvorili harmonický celok a formovali komplexné riešenia pre prax.
  • Máme nespočetné množstvo skúseností. Dokonale ovládame 3D technológie a ich uplatnenie vo výrobnom procese.
  • Garantujeme profesionálny prístup vo všetkých fázach obchodného procesu – od konzultácií a návrhu riešenia až po finálnu implementáciu a zaškolenie.
  • Spolupracujeme s veľkými firmami aj s drobnejšími podnikateľmi z rôznych priemyselných odvetví.

Spolupráca s EÚ

Máme skúsenosti s projektom “Vybudovanie VaV strediska pre vyvíjanie pohonov elektrocentrál nižšieho výkonu” (program OPPI – POTENCIÁL – výzva III).

  • Firma MCAE Systems úspešne vybudovala školiace stredisko (projekt OPPP, 2006 – 2007).
  • MCAE vyriešila projekt “Nekonvenčná technológia” (program OPPI – INOVÁCIA – Výzva II, 2008 – 2012).
  • Dokončili sme projekt “Vybudovanie VaV strediska pre vyvíjanie pohonov elektrocentrál nižšieho výkonu” (program OPPI – POTENCIÁL – výzva III, 2013 – 2015).
  • V rámci projektu POTENCIÁL sa uskutočnila prístavba areálu MCAE Systems v Kuřimi, ako centrum pre výskum a vývoj. Výstavba začala v októbri 2013 a bola dokončená v apríli 2014. Celý projekt vrátane technologického vybavenia a vyriešenie VaV úloh bol ukončený v máji 2015.
  • Od roku 2017 pracujeme na projekte MIKRO ORC JEDNOTKA S VYUŽITÍM 3D TLAČE, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. Cieľom je navrhnúť, vyrobiť a overiť funkčnosť uvažovanej koncepcie jednotky ORC a jej konštrukčného usporiadania, dosiahnuť predpokladané výkonové parametre, zaistiť spoľahlivý automatický chod, požadovanú životnosť a environmentálne bezpečnosť. Projekt bol ukončený v roku 2020.
európsky fond pre regionálny rozvoj