Vyhľadať
Close this search box.

Deformačné systémy

Nové metódy skúmania materiálových vlastností pomocou deformačných systémov prinášajú nielen úsporu času a mnohokrát aj financií, ale hlavne otvárajú nové možnosti prístupu k riešeniu problému.

Optický systém pre presné sledovanie polohy komponentov

PONTOS Live

PONTOS Live je online sledovací systém od firmy ZEISS, ktorý slúži na polohovanie komponentov, je vhodný

Optický systém na analýzu 3D pohybov a 3D deformácií

ARAMIS

ARAMIS je bezkontaktný optický systém pracujúci na princípe digitálnej korelácie obrazov (DIC), ktorým je možné merať

Optický systém na analýzu procesu tvárnenia

argus gom

ARGUS

Argus je bezkontaktný optický 3D merací systém na meranie a analýzu deformácií plechových súčastí po procese