Vyhľadať
Close this search box.

ARAMIS

ARAMIS je bezkontaktný optický systém pracujúci na princípe digitálnej korelácie obrazov (DIC), ktorým je možné merať komponenty z akéhokoľvek materiálu. Ponúka osvedčené riešenie pre analýzu deformácií na povrchu testovaných objektov, a to v diskrétnych bodoch alebo celoplošne. Výsledkom je farebná mapa rozloženia deformácií na testovanom komponente. Veľkosť meracieho rozsahu sa pohybuje od niekoľkých milimetrov štvorcových až po niekoľko metrov.

Systém umožňuje veľmi presné meranie v 3D, nezávisle od materiálu a teploty telesa; a bez nutnosti časovo náročnej a finančne nákladnej prípravy vzoriek. ARAMIS je možné využiť pre statické aj dynamické deje a s vysokou presnosťou tak získať informácie ako sú:

Údaje, získané z meraní systémom ARAMIS, pomáhajú určovať charakteristiku a vlastnosti skúmaných materiálov. Tieto materiálové vlastnosti sú potom najčastejšie používané ako základ pre numerické simulácie a prispievajú tak k zlepšeniu výsledkov z výpočtov pomocou metódy konečných prvkov.