SuPAR

Kontrola 3D dát cez iPad.

Rozšírená realita umožňuje preniesť virtuálny svet do reálneho a vytvoriť jedinečné riešenie, ktoré otvára nové možnosti vizuálnej kontroly dielov a súčiastok. Softvér SuPAR™ je používaný v kombinácii s iPadom.

Aplikácia ponúka interaktívnu kontrolu dielov porovnaním obrazov v reálnom čase. Chyby sú dokumentované priamo v 3D zobrazení a uložené pre prehliadač SuPAR™ Viewer. Tiež je možný automatický export do Excelu a PDF, a to vrátane chybového protokolu s fotkami.

inspection copy

Inšpekcia

Rýchlejšia kontrola s vysokou spoľahlivosťou procesu a okamžitým spracovaním informácií.

reporting copy

Vyhodnotenie

Digitálne, intuitívne, trojrozmerné – s automaticky vytváranými reportmi. Všetko v jednom zariadení.

communication copy

Komunikácia

Komunikácia medzi zariadeniami, digitálne dvojča, online a offline pripojenie k platformám.

SuPAR – Polystyrén / model odliatku / detekcia posunutia

SuPAR – Kontrola dodaných polotovarov

SuPAR – Výroba nástrojov

SuPAR – Analýza defektov / projekcia farebnej mapy

SuPAR - riadenie podzostáv

Prečo práve SuPAR?