Vyhľadať
Close this search box.

ATOS LRX

Na 3D skenovanie veľkých objektov

3D optické meranie umožňuje ľahké získanie dát z celého povrchu objektu, a tým komplexnú kontrolu geometrie meraného dielu. 3D skenery ATOS od renomovanej značky ZEISS (predtým GOM) boli vyvinuté na použitie v sťažených priemyselných podmienkach a sú určené pre najnáročnejšie metrologické aplikácie. Radí sa medzi najlepšiu meraciu techniku na trhu.

Výhody systému ZEISS ATOS LRX

Vysoká rýchlosť merania
Svetelný zdroj novej generácie
Užívateľsky prívetivý softvér
Vyvinutý na priemyselné použitie

Rýchle a presné skenovanie veľkých plôch

Rýchly a vysoko výkonný 3D skener ZEISS ATOS LRX je určený predovšetkým na skenovanie veľkých plôch, a to až do 4 m2. Snímanie je veľmi rýchle, 3D skener zaznamená až 2 × 12 miliónov nameraných bodov v jednom skene.

Robustná konštrukcia

Skener ZEISS ATOS LRX je určený pre priemyselné aplikácie. Robustný kryt chráni zabudované kamery a objektív proti prachu a striekajúcej vode. Skener sám monitoruje stav vlastnej kalibrácie, aby mohol spoľahlivo a presne pracovať aj v náročných výrobných podmienkach.

All-in-one softvér

Celý pracovný postup – 3D skenovanie, kontrola a vytváranie reportov – je riadený výkonným softvérom ZEISS Quality Suite. 3D skener získava dáta z celého meraného dielu a umožňuje z nich vytvárať analýzy a protokoly kontroly kvality. Vďaka tomu je ovládanie ľahké a veľmi intuitívne.

Laserový svetelný zdroj novej generácie

ZEISS ATOS LRX poskytuje presné dáta s vysokým rozlíšením aj pri zložitých geometriách a povrchoch voľného tvaru. Je vybavený zdokonaleným laserovým svetelným zdrojom, ktorý umožňuje 3D skenovanie aj za bežných svetelných podmienok – zvláda tak rýchle skenovanie veľkých plôch, aj keď sú tmavé alebo lesklé.

Integrovaný kompresor laserového svetla spája niekoľko laserových zdrojov a generuje veľmi jasné svetlo. Dokáže osvetliť celú meraciu plochu s veľkosťou až štyroch metrov štvorcových pri krátkych expozičných časoch, čím urýchli proces skenovania.

Maximálna bezpečnosť

Aj napriek tomu, že využíva laserový svetelný zdroj, je ZEISS ATOS LRX maximálne bezpečný pri manuálnom použití. Integrovaný snímač sleduje pomocou radaru bezpečnú vzdialenosť od užívateľa av prípade potreby zníži intenzitu lasera. Výsledné nastavenie parametrov pre bezpečnú triedu ochrany lasera 2 umožňuje používať skener bez ďalších ochranných opatrení.

Interaktívne funkcie

ZEISS ATOS LRX podporuje interaktívne funkcie, ako je meranie dotykovou sondou, live tracking a spätná projekcia. Skener je možné ovládať buď priamo z počítača alebo cez diaľkové ovládanie.

Rýchle získanie dát z merania veľkých plôch

Vďaka mimoriadne jasnému laserovému zdroju svetla a veľkému meraciemu záberu až 4 m2 poskytuje ZEISS ATOS LRX vysoko presné celoplošné dáta vo veľmi krátkom čase. 3D skener zaznamená až 2 × 12 miliónov nameraných bodov v jednom skene.

Prehrať video

Výkonný systém pre mnoho priemyselných odvetví

Aerospace

3D skenovanie sa bežne využíva v leteckom aj kozmickom priemysle. Skener ZEISS ATOS LRX je vhodný na skenovanie dielov ako sú napríklad rebrá, chvostové plochy, trup alebo krídla. Používa sa tiež na digitalizáciu vonkajšieho plášťa trupu, a to napr. na kontrolu nitov a zlícovanie medzi panelmi. Výsledné meranie urýchľuje aj samotnú údržbu a následné opravy, pretože skenovanie rýchlo odhalí povrchové chyby.

Automobilový priemysel

ZEISS ATOS LRX sa používa na digitalizáciu povrchu objektov, ako sú hlinené modely v automobilovom dizajne. Vďaka veľkému meraciemu záberu dokáže rýchlo porovnať nominálne a skutočné hodnoty po nanesení hliny na model. Pri nárazových skúškach umožňuje rýchle 3D skenovanie havarovaných vozidiel.

Konštrukcia a stavba lodí

3D skener ZEISS ATOS LRX digitalizuje celý povrch lodných skrutiek a poskytuje dôležité informácie pre údržbu a opravy (napr. o poškodení trupu lode).

Výroba nástrojov a strojárstvo

ZEISS ATOS LRX optimalizuje konštrukciu súčastí a nástrojov. Dokáže digitalizovať modely, polovice foriem a odlievané polotovary, napr. pre tvárniace nástroje, vo vysokom rozlíšení. V strojárstve tento skener urýchľuje kontrolu kvality veľkých zváraných zostáv.

Veterné elektrárne

Pri konštrukcii a výrobe veterných turbín sa skener ZEISS ATOS LRX využíva na digitalizáciu rotorových lopatiek, foriem lopatiek a krytov vrtuľovej hlavy a gondol.