Reverse Engineering

Pomocou 3D digitalizácie získame z fyzického objektu digitálny model. Tento model je základom pre vytvorenie CAD modelu, ktorý možno uložiť do väčšiny používaných CAD formátov.

Rekonštrukcia odladených nástrojov a foriem (lisovacie, tvarovacie a vstrekovacie). Tieto modely potom slúžia ako záloha pri výrobe duplicitných nástrojov a pri opravách poškodených nástrojov.

Odoslať dopyt

Priamy kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)
+420 422 020 555

Píšte
mcae@mcae.sk