Vyhľadať
Close this search box.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Reverse engineering

Reverzné inžinierstvo vytvára model povrchu CAD, ktorý presne reprezentuje naskenovaný objekt. Reverzné inžinierstvo sa používa všade tam, kde sa práca na reálnych objektoch vykonáva ručne a pre následný proces je potrebný model CAD, pri výrobe modelov a foriem sa konštrukčné objekty a vozidlá modelované v hline skenujú a prenášajú do povrchov CAD.

Pri výrobe zápustiek sa skenujú ručné zmeny plechových zápustiek vo fáze skúšania a súčasný model CAD sa aktualizuje na základe naskenovaných dát. Povrchy CAD sa často musia vytvoriť pre zápustky, pre ktoré nie sú k dispozícii vôbec žiadne CAD dáta.

Digitalizácia zápustiek bez dokumentácie

Archivácia stavu nástrojov

Zvýšenie efektivity a kvality výrobkov

Modernizácia výrobného procesu

Profesionálne služby na lisovanie plechu

Zaujímame kľúčovú úlohu v oblasti lisovania plechu, zlievárenstva a vstrekovania plastov. Naše špecializované služby zahŕňajú optimalizáciu obrábania odliatkov, korekciu CAD dát s využitím naskenovaného modelu, archiváciu aktuálneho stavu nástrojov a dielov, diagnostiku opotrebovania a tiež opravy poškodených nástrojov a dielov. Naše odborné znalosti a prístup nám umožňujú efektívne riešiť špecifické úlohy v týchto oblastiach.

Digitalizácia modelov pre archiváciu

Z mladoboleslavskej súkromnej zbierky sme si na jeden večer vypožičali dvojmiestny roadster Škoda Sport – typ 966. Sám renovátor vozidla Michal Velebný si u nás urobil zastávku pri ceste na už tradičnú výstavu veteránov. Pomocou našich profesionálnych 3D technológií sme tento významný historický automobil tzv. digitálne archivovali.

Bolo treba vytvoriť plochy, ktoré potom objemovo zostavia celý objekt. Reverzné inžinierstvo vykonávali v CAD/CAM softvéri Tebis, a to s využitím modulu BREP, ktorý obsahuje množstvo špeciálnych funkcií pre rýchlu a spoľahlivú úpravu CAD plôch, vytváraných na základe polygonálnych dát. Po tejto úprave vzniklo uzavreté objemové teleso s optimalizovanou topológiou a zredukovaným objemom dát.

Služby reverzného inžinierstva

Naše služby reverzného inžinierstva ponúkajú široké možnosti na transformáciu priemyselných procesov. S technológiami, ktoré zvládnu digitalizovať diely aj s veľkými rozmermi a veľkou hmotnosťou, zaistíme precízne rekonštrukcie a úpravy. Praktické príklady nášho pôsobenia zahŕňajú záchranu havarovaných nástrojov, archiváciu stavu nástrojov bez dokumentácie a zaistenie zálohy pre odladené nástroje. Spoliehajte sa na nás pre efektívne riešenie vašich konkrétnych priemyselných výziev.

Zaujali vás naše produkty alebo služby?

Radi vám poskytneme viac informácií alebo predvedieme ukážku možností aplikácií 3D technológií. Či už online alebo priamo u vás na mieste.

Využitie reverzného inžinierstva v praxi

obal na saxofón z 3D tlačiarne

3D tlačiareň vytlačila funkčný obal na saxofón

Prepojenie 3D tlače a umenia je dnes úplne bežné. Ďalší výnimočný projekt, bola diplomová práca študentky Martiny Zarchlovej z fakulty architektúry na ČVUT v Prahe. Martina navrhla obal na hudobný nástroj – saxofón. Úpravu dát modelu obstarali naši špecialisti a 3D tlačiareň vytlačila funkčný obal na saxofón.

Buhler motor a reverse engineering

Reverzné inžinierstvo zaistilo Buhler Motor dokonalú formu

Reverzné inžinierstvo je veľmi často priamo napojené na výstupy z 3D skenovania. Preto MCAE Systems ponúka kompletné riešenie, ktoré našim zákazníkom ušetrí čas aj peniaze. Naši skúsení špecialisti majú prehľad o tom, ako zákazky splniť efektívne, aby bol zákazník spokojný a mohol so získanými dátami ďalej pracovať.