Softvér CAD

Vytváranie, doplňovanie a úpravy CAD modelov pomocou softvéru Tebis

Doba medzi prijatím objednávky a termínom dodania sa v spracovateľskom priemysle neustále skracuje. CAD model je digitálna šablóna pre skutočný diel, ktorý má byť vyrobený a vysoká kvalita povrchu je predpokladom vysokej kvality hotových súčastí. Dobre pripravené CAD dáta tvoria aj základ pre automatizované NC programovanie. Všetky úlohy prípravy výroby a návrhu je možné vysoko automatizovať pomocou parametrickej/asociatívnej technológie povrchov a telies. Pri zmene parametrov prvku sa automaticky aktualizuje celý komponent. Používanie šablón Tebis je obzvlášť časovo úsporné v prostredí CAD: Možno ich použiť na štandardizáciu opakujúcich sa návrhových činností v šablónach, ako sú varianty súčastí alebo podobné vstupné dáta.

analýza dílů tebis viewer

Analýza dílů

Reálné procesy podporované ve virtuálním světě počítačů Systémy Tebis Viewer propojují virtuální CAD svět s reálnými procesy při

tebis CAD interfaces

CAD rozhraní

Propojení s jinými CAD systémy Tebis vám poskytuje rozhraní ke všem běžně dostupným CAD systémům. Pokud vaši zákazníci

CAD Kompenzace zpětného odpružení

Kompenzace odpružení

Dosáhněte velké úspory času při odlaďování tvaru lisovacích ploch pomocí globálního morfování Pružnost plechů způsobuje odpružení po tváření

Návrh elektrody s CAD průvodcem

Konstrukce elektrod

Od analýzy dílů až po hotové elektrody se softwarem Tebis Tebis podporuje celý proces, od návrhu elektrody až po

Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD

Kontrola kvality CAD ploch

Automatická a manuální optimalizace kvality plošných CAD modelů Kvalita povrchu CAD ploch vyplývá z algoritmických vlastností algoritmů používaných

příprava CAD modelů pro výrobu

Příprava CAD modelů

Rychlé a snadné úpravy Kvalitní příprava modelů CAD je základním předpokladem pro téměř kompletní automatizaci NC programování. Příprava

CAD reverzní inženýrství

Reverse Engineering

Vytvářejte a aktualizujte CAD plochy pomocí naskenovaných (digitalizovaných) dat Reverzní inženýrství vytváří plošný CAD model, který přesně kopíruje