Vyhľadať
Close this search box.

Softvér CAD

Vytváranie, doplňovanie a úpravy CAD modelov pomocou softvéru Tebis

Doba medzi prijatím objednávky a termínom dodania sa v spracovateľskom priemysle neustále skracuje. CAD model je digitálna šablóna pre skutočný diel, ktorý má byť vyrobený a vysoká kvalita povrchu je predpokladom vysokej kvality hotových súčastí. Dobre pripravené CAD dáta tvoria aj základ pre automatizované NC programovanie. Všetky úlohy prípravy výroby a návrhu je možné vysoko automatizovať pomocou parametrickej/asociatívnej technológie povrchov a telies. Pri zmene parametrov prvku sa automaticky aktualizuje celý komponent. Používanie šablón Tebis je obzvlášť časovo úsporné v prostredí CAD: Možno ich použiť na štandardizáciu opakujúcich sa návrhových činností v šablónach, ako sú varianty súčastí alebo podobné vstupné dáta.

analýza dielov tebis viewer

Analýza dielov

Reálne procesy podporované vo virtuálnom svete počítačov Systémy Tebis Viewer prepájajú virtuálny CAD svet s reálnymi procesmi pri

tebis CAD interfaces

CAD rozhranie

Prepojenie s inými CAD systémami Tebis vám poskytuje rozhranie ku všetkým bežne dostupným CAD systémom. Ak vaši zákazníci

CAD Kompenzácia spätného odpruženia

Kompenzácia odpruženia

Dosiahnite veľké úspory času pri odlaďovaní tvaru lisovacích plôch pomocou globálneho morfovania Pružnosť plechov spôsobuje odpruženie po tvarovaní

Návrh elektródy s CAD sprievodcom

Konštrukcia elektród

Od analýzy dielov až po hotové elektródy so softvérom Tebis Tebis podporuje celý proces, od návrhu elektródy až

Automatická a ručná optimalizácia kvality povrchových modelov CAD

Kontrola kvality CAD plôch

Automatická a manuálna optimalizácia kvality plošných CAD modelov Kvalita povrchu CAD plôch vyplýva z algoritmických vlastností algoritmov používaných

CAD reverzné inžinierstvo

Reverse engineering

Vytvárajte a aktualizujte CAD plochy pomocou naskenovaných (digitalizovaných) dát Reverzné inžinierstvo vytvára plošný CAD model, ktorý presne kopíruje