Vyhľadať
Close this search box.

Kontrola kvality CAD plôch

Automatická a manuálna optimalizácia kvality plošných CAD modelov

Kvalita povrchu CAD plôch vyplýva z algoritmických vlastností algoritmov používaných CAD systémov CAD, z histórie postupu návrhu a z procesov prevodu dát pomocou CAD rozhrania. CAD dáta s kvalitatívnymi nedostatkami chybami je často nutné importovať a ďalej spracovávať za účelom výroby foriem a zápustiek. Okrem zakrivenia plôch sú najdôležitejšími hodnotiacimi kritériami voľne tvarovaných CAD povrchov plôch voľného tvaru medzery a presahy medzi jednotlivými povrchmi plochami, polynomický stupeň a počet segmentov povrchu plôch a tiež topológia rozloženia povrchov plôch v celkovej topológii CAD modelu. Kvalitu CAD plôch je možné v systéme Tebis zlepšiť bez veľkého úsilia a času, čo umožňuje lepšie spracovanie CAD dát v konštrukcii a výrobe a ich prenos do iných CAD systémov. To sa realizuje pomocou automatickej a manuálnej optimalizácie povrchov a výsledkom je kvalita až triedy A. Kvalitu CAD povrchu je možné v Tebis zlepšiť s malým časom a úsilím, čo umožňuje lepšie spracovanie CAD dát pri navrhovaní a výrobe a ich prenos do iných CAD systémov. To je realizované automatickou aj manuálnou optimalizáciou povrchov a výsledkom je kvalita až do triedy A.

Väčšie pohodlie a následné konštrukčné činnosti

Lepšie výrobné služby s kratšou dobou behu stroja

Jednoduchý prenos dát do iných CAD systémov

Detekcia kvalitatívnych nedostatkov

Analýza kvality ihneď zobrazí miesto, kde sa v dieli nachádzajú problémové oblasti. To umožňuje kontrolovať krivky, plochy a zložené plochy (topológia).

Jednoduchá oprava väčšiny problémov miest v plošných CAD modeloch

Automatická optimalizácia plôch v systéme Tebis automaticky znižuje počet segmentov plôch. Zisťuje tiež medzery a prekrytie medzi jednotlivými plochami a automaticky ich opravuje, tak aby vznikol uzavretý plošný model. Detekuje rizikové oblasti v topológii plôch vrátane chýb dotyčného napojenia, orezanej plochy s príliš veľkými “base” plochami, krivky a plochy s mikrosegmentmi. Tieto modely CAD môžu viesť k problémom v neskorších fázach konštrukčného a výrobného procesu. Tebis tieto oblasti v CAD plochách taktiež automaticky opravuje, čím zlepšuje kvalitu CAD modelov. Výsledok je možné zobraziť v náhľade pred vykonaním opráv. Automatická optimalizácia povrchu v Tebise znižuje počet záplat povrchu úplne automaticky. Detekuje tiež medzery a presahy medzi jednotlivými povrchmi a úplne automaticky ich koriguje, aby vytvoril vodotesný model povrchu. Detekuje oblasti s vysoko rizikovými bodmi v rozložení povrchu, vrátane zalomenia, orezaných povrchov s nadmerne veľkými základnými povrchmi, mikrosegmentových kriviek a povrchov. Tieto modely CAD môžu neskôr viesť k problémom v procese návrhu a výroby. Tebis taktiež automaticky opravuje tieto oblasti v povrchoch CAD, čo zlepšuje kvalitu povrchu CAD. Výsledok je možné vidieť v náhľade pred vlastným prevedením.

Tebis detekuje plochy s príliš vysokou segmentáciou a úplne automaticky ich opravuje bez toho, aby menil tvar plôch. S plošnými modelmi s redukovaným počtom segmentov je možné ľahšie pracovať pri nasledujúcich CAD/CAM operáciách.

Tebis rozpozná príliš veľké medzery medzi jednotlivými plochami a automaticky ich uzavrie s nastavenou toleranciou.

Tebis detekuje plochy s problematickými oblasťami, ako sú zlé dotyčné napojenie, mikrosegmenty v krivkách a plochách, s príliš veľkými základnými plochami a tieto plochy automaticky opravia.

Manuálne zlepšovanie štruktúry rozloženia plošných modelov

Tebis má funkcie pre profesionálov v oblasti plošného modelovania pre prácu s “base” (základnými) plochami a orezanými plochami, funkcie pre odstraňovanie trojuholníkových plôch, vytváranie logickej štruktúry plôch a mnoho ďalšieho.

Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD
Rozpoznanie oblastí s nevhodným naviazaním plôch jedným kliknutím tlačidla
Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD
Zmenšite príliš veľké "base" plochy jedným kliknutím tlačidla
Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD
Nahraďte "rozpadnuté plochy" jednou aproximačnou plochou jedným kliknutím tlačidla
Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD
Spojenie niekoľkých štvorcových plôch do jednej štvorcovej plochy jedným kliknutím tlačidla

Upravenie plošných modelov na úroveň "Class-A"

Skúsení plošní modelári môžu využiť funkcie na úpravu (vyhladenie) kriviek a plôch do “Class-A” kvality, aby rýchlo vytvorili plochy s reflexnými krivkami plynule napojenými na všetky susedné plochy. Optimalizované plochy vždy zostávajú v rozsahu nastavenej tolerancie. Optimalizácia CAD plôch funguje nezávisle od pôvodu CAD plôch.

Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD

U veľkých “base” plôch konštruktér pomocou parametrov vyhladzuje veľkého “base” plochy a dostáva vizuálnu spätnú väzbu v podobe farieb, ktoré udávajú, ako veľmi sa vyhladená (optimalizovaná) plocha odchyľuje od pôvodnej.

Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD

Konštruktéri majú k dispozícii analytické funkcie, ako je “zebra” tieňovanie, zobrazenie krivosti kriviek a kontrolné polygóny. Dokážu odhaliť nežiaduce zalomenie a zvlnenie plôch v dôsledku nesprávne zvolených parametrov plochy, vrátane príliš veľkej segmentácie a nevhodného stupňa polynómov.