Vyhľadať
Close this search box.

WSS™150

Vodou rozpustný materiál pro technológiu Polyjet.

Water Soluble Support 150 je podporný materiál , ktorý sa rozpúšťa samovoľne vo vode. Umožňuje ľahko rozpustiť podporu bez použitia rúk, voľne v nádobe s vodou z vodovodu alebo pomocou bežnej umývačky riadu.

 • Bez rúk
 • Žiadne následné spracovanie
 • Vynikajúce pre jemné, či zložité diely alebo komplikované štruktúry
 • Vynikajúca kvalita povrchu

WSS 150 ponúka nasledujúce výhody:

 • Odobratie podpory tzv. handsfree, ktoré neovplyvní mechanické vlastnosti tlačeného dielu
 • 3D tlač komplikovaných a detailných dielov tak, aby všetky časti zostali neporušené
 • Jednoduchý pracovný postup – vytlačte diel a vložte ho do nádoby s vodou alebo do umývačky
 • Podporný materiál nevyžaduje žiadny špeciálny proces odstránenia
 • Automatizovaný proces pre sériovú výrobu
 • Minimalizuje výrobný čas
 • Minimalizuje potrebnú prácu

Dve metódy odstránenia podpôr

Metóda A: Odstránenie podpory pomocou vody z vodovodu/neperlivej vody

Umiestnite vytlačený diel do nádoby naplnenej vodou z vodovodu s izbovou teplotou a počkajte, kým sa podporný materiál úplne rozpustí. Doba namáčania závisí na tlačenej časti a množstve podporného materiálu.

Poznámka: Ak je koncentrácia rozpustenej podpory vysoká, môžete vodu v nádobe vymeniť. Koncentráciu rozpusteného podporného materiálu vo vode možno zhruba odhadnúť vizuálnou kontrolou vody. Pri dieloch, ktoré vyžadujú dlhú dobu namáčania, sa odporúča vymeniť vodu v nádobe raz denne.

Metóda B: Odstránenie podpôr pomocou umývačky riadu

Počet cyklov potrebných na odstránenie podpory závisí od typu umývačky. Väčšina prípadov bude vyžadovať 1-3 cykly. Viac cyklov môže byť vyžadovaných pre veľmi zložité geometrie.

 • Umiestnite diely do umývačky na rovný, pevný povrch, ako je grilovací rošt, zabráňte ohýbaniu alebo krúteniu.
 • Umiestnite diel na povrch rovnakým spôsobom orientáciou tak, ako bol vytlačený.

Manipulácia a spracovanie odpadových vôd WSS150

Keď sa WSS150 rozpustí vo vode, získaný odpadový roztok by mal byť zlikvidovaný podľa spoločných regulačných pokynov. Podporný materiál WSS150, ktorý sa rozpustí vo vode, je možné zhmotniť pomocou tuhnúceho prášku Stratasys L2STM. Akonáhle odpadová voda stuhne, môže byť likvidovaná ako pevný odpad, podľa normy odpadu v súlade so všeobecnými miestnymi regulačnými smernicami.

Dôležité: Zákazník je zodpovedný za dodržiavanie stanovených smerníc pre likvidáciu odpadových vôd miestnymi regulačnými úradmi a priemyselnými normami.

Prehrať video o vodou rozpustná podpora 3D tisk

Galéria výtlačkov