Vyhľadať
Close this search box.

Materialise Magics

Materialise Magics je inteligentný, všestranný softvér na prípravu dát pre 3D tlač aj aditívnu výrobu s intuitívnym užívateľským rozhraním, ktoré si môžete prispôsobiť vlastným potrebám.

Materialise Magics – Softvér pre 3D tlač

Materialise Magics je inteligentný, všestranný softvér na prípravu dát pre 3D tlač aj aditívnu výrobu s intuitívnym užívateľským rozhraním, ktoré si môžete prispôsobiť vlastným potrebám. Tento špičkový softvér vás efektívne prevedie každým krokom vašej cesty pri aditívnej výrobe (AV) alebo pri práci s 3D tlačou.

Import takmer všetkých formátov súborov

So SW Magics môžete importovať takmer všetky formáty súborov vrátane informácií o pôvodnej farbe a vaše originálne dáta tak zostanú pod kontrolou.

Oprava a príprava súborov

Editor STL v SW Materialise Magics umožňuje opraviť problémy, vytvárať dáta bez dier v sieti a zjednodušovať postupy tak, aby vyhovovali vašej práci pri AV, a to všetko v užívateľsky prívetivom rozhraní. Oprava STL dát zahŕňa opravu prevrátených trojuholníkov, zlé hrany, diery v sieti a ďalšie nedostatky.

Vylepšenie a úprava dát

So SW Magics môžete pozdvihnúť svoje návrhy na vyššiu úroveň: pridať logá, sériové čísla alebo dutiny; aplikovať textúry; vytvárať mriežkové štruktúry; vykonávať booleovské operácie (sčítanie a odčítanie modelov) a pokročilé rezy.

Príprava tlačového priestoru

Materialise Magics má všetky nástroje, ktoré potrebujete k duplikácii dielov, k ideálnej orientácii pri tlači, vytváraniu podpôr pre kovové a stereolitografické diely, k efektívnemu usadeniu laserovo sintrovaných častí a vytváraniu beztlačových zón.

Tlač lepších dielov

Materialise Magics zabezpečuje tlač len tých najlepších dielov. Umožňuje vám zobrazenie plátov, detekciu kolízií, ukladanie tlačových priestorov a generovanie užitočných reportov.

Celosvetová užívateľská základňa

Najvyspelejšie servisné kancelárie na svete, rovnako ako oddelenia AV v oblasti automobilového priemyslu, spotrebnej elektroniky a letecké spoločnosti, spoliehajú na SW Materialise Magics, aby si vydobyli jasnú konkurenčnú výhodu v dnešnom tvrdom podnikateľskom prostredí. Materialise Magics spĺňa nielen štandardy špecifického priemyselného odvetvia pre 3D tlač, ale tiež prispieva k vzniku nových obchodných modelov.