Vyhľadať
Close this search box.

Obranný a bezpečnostný priemysel

3D meranie a reverzné inžinierstvo

Každý nástroj, diel či výrobok musí mať v bezpečnostnom priemysle vysokú kvalitu výroby, aby sa minimalizovala nežiaduca zmätkovitosť. 3D optické meranie a reverzné inžinierstvo umožňujú obnovu alebo nahradenie zastaraných alebo poškodených súčastí, čo prispieva k efektivite a spoľahlivosti vojenských zariadení. Tieto technológie tiež umožňujú analýzu konkurenčných výrobkov a vývoj inovatívnych a vylepšených zariadení na obranné účely. Pokiaľ hľadáte riešenie pre inšpekciu, analýzu deformácií, zmrštenie alebo určenie materiálových vlastností potrebných pre presné simulácie v CAD/CAE systémoch, s našimi službami vám radi pomôžeme.

Kontrola kvality produktu a optimalizácia výroby

Rekonštrukcia dielov bez dokumentácie

Minimalizácia nežiaducich nepodarkov

Renovácia poškodených súčastí

Rýchla výroba súčastí

Sme odborníci na rekonštrukciu poškodených a neúplných dielov. Naša spoločnosť využíva moderné technológie a metódy, ktoré nám umožňujú obnoviť a doplniť chýbajúce fragmenty alebo vytvoriť kompletné diely z rozbitých zlomkov. Výsledný diel môže byť vyrobený z rôznych materiálov, ako sú kovy, plasty alebo guma, podľa špecifických požiadaviek zákazníka. S dôrazom na detail a kvalitu vytvárame koncové diely, ktoré sú funkčné a presné.

3D skenovanie pre digitálnu výrobu a reverzné inžinierstvo

3D optické meranie umožňuje detailné a presné získanie digitálnych dát súčasťou rýchleho získania kompletného 3D modelu. Tento model je základom pre vytvorenie CAD modelu, ktorý je možné uložiť do väčšiny používaných CAD formátov. Použitím 3D skenerov dokážeme nielen presne nasnímať reálny objekt na účely reverzného inžinierstva, ale aj tzv. digitálne archivovať model. Dáta je možné použiť na kontrolu kvality či analýzy, alebo ich možno v budúcnosti využiť napríklad na renováciu súčastí alebo výrobu ďalších dielov.

Rekonštrukcia nástrojov a foriem bez dokumentácie

Reverzné inžinierstvo využíva 3D optické meranie na získanie informácií o existujúcich výrobkoch alebo o súčastiach, ktoré nemajú dostupnú dokumentáciu. Týmto spôsobom je možné vytvoriť digitálne modely a technické výkresy, ktoré slúžia ako základ pre výrobu nových dielov alebo optimalizáciu existujúcich. To zahŕňa ako odladené nástroje s dokumentáciou, tak aj prevzaté nástroje bez dokumentácie, ktoré budú v budúcnosti potrebovať servis alebo opravy. Vykonávame rekonštrukcie havarovaných nástrojov, vrátane zdeformovaných a ulomených častí. Poškodené časti sú spojené, naskenované a potom zrekonštruované. Ponúkame rekonštrukcie poškodených a rozbitých súčastí z akéhokoľvek materiálu vrátane domodelovania prídavkov na obrábanie.

Analýza deformácií a zvýšenie efektivity výroby

Vďaka našim službám môžu firmy získať spoľahlivé informácie o svojich zariadeniach a systémoch. Technológie, ktoré využívame, umožňujú skenovanie a analýzu deformácií na rôznych typoch materiálov, a to vrátane kovov, plastov, skla a kompozitov. Tieto dáta sú zásadné pre identifikáciu potenciálnych problémov a umožňujú rýchle reakcie a opravy, čo vedie k minimalizácii výrobných strát, zvýšeniu efektivity procesov a celkovej optimalizácii výroby.

Zaujali vás naše produkty alebo služby?

Radi vám poskytneme viac informácií alebo predvedieme ukážku možností aplikácií 3D technológií. Či už online alebo priamo u vás na mieste.