Vyhľadať
Close this search box.

Letecký priemysel a kozmonautika

Technológia CAD/CAM

Spoločnosti vyrábajúce súčasti pre letecký priemysel patria k tým najlepším. Geometria dielov a použité materiály podliehajú prísnym požiadavkám. Používajú sa prvotriedne stroje a nástroje, ktoré musia byť prevádzkované hospodárne a efektívne. Požiadavky na spoľahlivosť dielov pre letectvo a kozmonautiku neponechávajú žiadny priestor pre chybu výrobcu. Preto musia byť splnené najprísnejšie požiadavky na spoľahlivosť, kvalitu a efektivitu. To je možné podporiť pomocou CAD/CAM s MES, verifikáciou a simuláciou NC programov – všetko so softvérom Tebis.

Spoľahlivé procesy

Efektívna výroba

Komplexné riešenie

Implementácia na kľúč

Digitálne dvojčatá

Kompletné a verné digitálne mapovanie výroby vám umožní vopred skontrolovať, čo sa bude neskôr diať pri skutočnej výrobe. Tebis CAD/CAM vám poskytuje digitálne dvojčatá vašich výrobných prostriedkov – strojov, nástrojov, upínacích zariadení atď. Ešte pred výpočtom prvej dráhy nástroja môžete diel virtuálne napolohovať na stole obrábacieho stroja a zvoliť správne upínacie prvky, rezné nástroje a smery obrábania.

So systémom Tebis ProLeiS MES môžete pomocou šablón definovať a plánovať všetky výrobné kroky. Automatické prideľovanie zdrojov vám umožní optimálne využiť personál a stroje a dodržať termíny dodávok

Predchádzanie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov

V CAD/CAM softvéri Tebis môžete vytvárať výrobné šablóny pre všetky úrovne. To môže zahŕňať optimálne použitie jednotlivých nástrojov alebo sekvencií nástrojov pre špecifické obrábacie operácie, ako sú závity, otvory s toleranciami atď., až po kompletné procesy obrábania typových skupín dielov – napríklad formy alebo prípravky na spracovanie kompozitov. Šablóny môžu byť automatizované do tej miery, že automaticky vyhľadajú príslušné geometrické prvky bez ohľadu na CAD systém, v ktorom boli dáta navrhnuté. Tým sa skracuje doba programovania a zvyšuje kvalita, pretože všetci vaši zamestnanci môžu využívať znalosti svojich skúsenejších kolegov.

Integrovaná NC simulácia a verifikácia je ďalším pomocníkom v prípade nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, pretože spoľahlivé NC programy sú predpokladom pre prevádzku viacerých strojov.

Komplexná výroba

Tebis CAD/CAM umožňuje programovať všetky obrábacie operácie – od 2,5 D až po päťosové simultánne obrábanie. Prostredníctvom správcu výrobného postupu môžete riadiť aj mnoho ďalších typov obrábania, ako je sústruženie, rezanie laserom, kalenie laserom alebo elektroerozívne drôtové rezanie. Rovnakým spôsobom je možné programovať aj konvenčné stroje a obrábacie roboty. Systém Tebis ProLeiS MES poskytuje plánované a definované pracovné príkazy a čiastkové úlohy pre všetkých zamestnancov a stroje.

Zaujali vás naše produkty alebo služby?

Radi vám poskytneme viac informácií alebo predvedieme ukážku možností aplikácií 3D technológií. Či už online alebo priamo u vás na mieste.