Vyhľadať
Close this search box.

Plastikársky priemysel

Reverse engineering

Potrebujete previesť váš originálny diel do 3D počítačového modelu? Máte poškodenú formu a je potrebné ju opraviť, alebo urobiť novú kópiu formy? Chcete archivovať stav vášho dielu vo forme CAD modelu v počítači? Toto všetko môžete urobiť pomocou modulu pre Reverse engineering v softvéri Tebis.

Digitalizácia nástrojov bez dokumentácie

Rýchla oprava poškodených vložiek

Zvýšenie efektivity a kvality výrobkov

Modernizácia výrobného procesu

Optimalizácia foriem a procesov

V oblasti vstrekovania plastov vám ponúkame služby tvorby CAD modelov častí foriem, opravy deformovaných vložiek a inovatívnu kompenzáciu deformácií výlisku. S naším odborným prístupom prinášame precízne a efektívne riešenie na zaistenie optimálneho výrobného procesu vo sfére vstrekovania plastov.

Rekonštrukcia poškodených dielov

Oslovila nás spoločnosť Nástrojáreň Vinkler so žiadosťou o rekonštrukciu CAD modelu zlomenej vložky formy na vstrekovanie plastov. Pri rekonštrukcii bolo dôležité, aby výsledný diel čo najpresnejšie zodpovedal tomu pôvodnému. Po dohodnutí všetkých technických parametrov prebiehala optická digitalizácia pomocou 3D skeneru a následne potom vytvorenie CAD modelu v softvéri TEBIS pre Reverzné inžinierstvo.

Služby reverzného inžinierstva

Naše služby reverzného inžinierstva ponúkajú široké možnosti na transformáciu priemyselných procesov. S technológiami, ktoré zvládnu digitalizovať diely aj s veľkými rozmermi a veľkou hmotnosťou, zaistíme precízne rekonštrukcie a úpravy. Praktické príklady nášho pôsobenia zahŕňajú záchranu havarovaných nástrojov, archiváciu stavu nástrojov bez dokumentácie a zaistenie zálohy pre odladené nástroje. Spoliehajte sa na nás pre efektívne riešenie vašich konkrétnych priemyselných výziev.

Zaujali vás naše produkty alebo služby?

Radi vám poskytneme viac informácií alebo predvedieme ukážku možností aplikácií 3D technológií. Či už online alebo priamo u vás na mieste.

Využitie reverzného inžinierstva v praxi

obal na saxofón z 3D tlačiarne

3D tlačiareň vytlačila funkčný obal na saxofón

Prepojenie 3D tlače a umenia je dnes úplne bežné. Ďalší výnimočný projekt, bola diplomová práca študentky Martiny Zarchlovej z fakulty architektúry na ČVUT v Prahe. Martina navrhla obal na hudobný nástroj – saxofón. Úpravu dát modelu obstarali naši špecialisti a 3D tlačiareň vytlačila funkčný obal na saxofón.

Buhler motor a reverse engineering

Reverzné inžinierstvo zaistilo Buhler Motor dokonalú formu

Reverzné inžinierstvo je veľmi často priamo napojené na výstupy z 3D skenovania. Preto MCAE Systems ponúka kompletné riešenie, ktoré našim zákazníkom ušetrí čas aj peniaze. Naši skúsení špecialisti majú prehľad o tom, ako zákazky splniť efektívne, aby bol zákazník spokojný a mohol so získanými dátami ďalej pracovať.