MakerBot Sketch Classroom

Dve tlačiarne a softvér na ich spravovanie umožňuje študentom posielať svoje modely na tlač kedykoľvek potrebujú. Jednoduchý prístup podporuje záujem študentov a rozvíja ich úspechy v novom odvetví.

Ľahší prístup k 3D tlači maximalizuje úspech výučby. Zostava dvoch 3D tlačiarní umožňuje začať s 3D tlačou rýchlejšie. Dáva študentom viac príležitostí vytlačiť si svoje modely. Viac príležitostí robí výučbu zábavnejšou, vedie rýchlejšie k úspechu a inováciám.

Veďte výučbu 3D tlače v triede ako profesionáli

Software MakerBot Cloud umožňuje jednoduchú a prehľadnú správu viacerých 3D tlačiarní. Študenti jednoducho, pomocou softvéru, predkladajú svoje modely na schválenie učiteľovi, ten posúdi kvalitu a vhodné modely posiela na tlač.

Vždy dokonalý výtlačok

Vyhrievaná podložka zabezpečí spoľahlivú tlač. Pružný povrch uľahčuje odobratie modelu z podložky. 

Intuitívne ovládanie

Jednoduchá intuitívna navigácia počas tlačového procesu. Vloženie, kontrola aj dočasné prerušenie tlače pomocou dotykového displeja.

Vytvorené pre školy

Uzavretá komora a špeciálne filtre umožňujú umiestnenie tlačiarne aj v triede, kde je plno neposedných rúk. Vložené filtre zabezpečia čistý vzduch.