Vyhľadať
Close this search box.

Automobilový priemysel

3D optické meranie

3D meracie systémy GOM sa používajú počas celého procesu vývoja nového automobilu. Namerané dáta poskytujú informácie o vlastnostiach materiálu a správaní dielov, výsledky meraní potom ovplyvňujú simuláciu a celý konštrukčný proces. Pri kontrole kvality výroby, ktorá sa stále viac automatizuje, tvorí celoplošné 3D skenovanie základ pre kontrolu foriem a nástrojov, odliatkov, plastových a plechových dielov a zostáv a kompletných karosérií.

Kompletná kontrola povrchu dielov

Zvýšenie celkovej priepustnosti výroby vďaka automatizovaným systémom

Rýchle a presné výsledky merania exteriérov a interiérov

Získanie vysoko kvalitných dát pre reverzné inžinierstvo

3D dáta pre zlepšenie každého vývojového kroku

Vývojový cyklus nového modelu vozidla zahŕňa mnoho krokov a môže trvať aj niekoľko rokov, kým sa začne finálna výroba. Počas tejto vývojovej fázy sa 3D meracie systémy používajú pre najrôznejšie aplikácie. 3D skenery od spoločnosti GOM sa využívajú na dosiahnutie dokonalých tvarov konštrukcie a na analýzu celého systému hnacieho ústrojenstva. Tiež pomáhajú urýchliť proces výroby nástrojov a uplatňujú sa pri výskume materiálov a testovaní komponentov.

Kontrola kvality od offline cez atline až po inline

Po dokončení návrhu vozidla a jeho súčastí, výbere všetkých materiálov a zhotovení všetkých nástrojov, foriem a lisovacích nástrojov môže vozidlo konečne vyraziť do sériovej výroby. Riadenie a zabezpečovanie kvality v priemyselnej výrobe je však stále dôležitejšie. Decentralizovaná výroba komponentov u vybraných dodávateľov znamená, že je potrebné dodržiavať prísne špecifikácie, aby bola zaručená bezproblémová konečná montáž a výroba vysoko kvalitného produktu. Osvedčeným riešením pre kontrolu plechov aj analýzu karosérie je 3D optický skener ATOS.

Virtualizácia a analýza zostáv

Pri montáži sú jednotlivo vyrobené komponenty zostavené a analyzované, aby vytvorili skupiny súčastí alebo rovno kompletný produkt. V automobilovom priemysle sa na tento účel často používajú komplexné upínacie prípravky, ako sú Meisterbock a Cubing. 3D skener ATOS pomáha tieto upevňovacie prípravky úplne nahradiť a vytvára presné 3D dáta pre každú súčasť zostavy. Virtuálnu zostavu je potom možné realizovať centrálne v softvéri GOM.

Zaujali vás naše produkty alebo služby?

Radi vám poskytneme viac informácií alebo predvedieme ukážku možností aplikácií 3D technológií. Či už online alebo priamo u vás na mieste.