Vyhľadať
Close this search box.

GOM Correlate Pro

3D POSUNY A DEFORMÁCIE V POHYBLIVÝCH OBRAZOCH.

Vďaka softvéru GOM Correlate Pro môžete snímať dáta z meraní z obrazov a pohyblivých obrazových materiálov. Tieto série snímok môžu poskytnúť presné meranie a podklady pre komplexnú analýzu dynamických procesov, ktoré je potom možné vyhodnocovať na konkrétne účely podľa potrieb užívateľa. Softvér analyzuje deformácie, posuvy, uhly aj všetky z nich derivované veličiny a mnoho ďalšieho. Na meranie 3D súradníc využíva princípy digitálnej korelácie obrazov a algoritmy na sledovanie bodov s až subpixelovou presnosťou. Veľkou výhodou je, že pohyby a deformácie je možné zachytávať a vyhodnocovať v užívateľsky prívetivom softvérovom 3D rozhraní.

Rýchle analýzy pomocou GOM Correlate Pro

Softvér GOM Correlate Pro sa môže pochváliť mnohými funkciami pre zachytenie, analýzu a spracovanie dát z meraní, ktoré môžu byť upravené a definované pre potreby užívateľa. Týmito užívateľsky definovanými funkciami dokáže GOM Correlate Pro ušetriť nielen čas ale aj náklady na proces vyhodnocovania a interpretácie hodnôt.

Parametrická koncepcia

Softvér GOM je založený na parametrickej koncepcii, vďaka ktorej sa značne zefektívni a zrýchli proces vyhodnocovania meraní. Poskytuje tiež jednoduché a užívateľsky prívetivé prostredie. Vďaka parametrickej štruktúre softvéru môžete sledovať všetky kroky procesu inšpekcie, upraviť ich a následne nechať softvér prepočítať všetky závislé elementy, čím sa urýchli vyhodnotenie dát z merania.

 • Generovanie šablón, pomocou ktorých je možné vyhodnotenie urýchliť a automaticky vytvoriť protokol z merania
 • Definícia rôznych súradných systémov a funkcia pre kompenzáciu pohybu tuhého telesa pre jednoduchšie vyhodnocovanie
 • Široké možnosti filtrovania všetkých meracích dát

Jednoduchý pracovný postup

GOM Correlate Pro má širokú škálu užitočných funkcií, ktoré urýchľujú a optimalizujú proces inšpekcie a pracovný postup, ako napr:

 • import CAD modelov a MKP matematických simulácií
 • početné vyhodnocovacie funkcie: analýzy šiestich stupňov voľnosti, trajektórie, virtuálne extenzometre alebo kombinovanie s naskenovanými dátami
 • meranie štandardných geometrií pomocou sondy GOM Touch Probe a meranie bodov, ktoré nie sú priamo viditeľné, pomocou adaptérov
 • kombinácia rôznych druhov dát (či už snímok zo všeobecnej USB kamery alebo meranie zo zariadenia ARAMIS), dokáže tiež spracovávať fotogrammetrické merania
 • rozhranie Python pre zaznamenanie, ukladanie a upravovanie softvérových operácií pre poloautomatické vyhodnocovanie

Balíčky - Prispôsobte si softvér GOM Correlate Pro podľa svojich potrieb

Software GOM Correlate Pro umožňuje pridať všetky funkcie, ktoré by ste mohli potrebovať. Stačí si vybrať z nasledujúcich balíčkov:

 • vyhodnocovanie materiálových vlastností na základe ťahových skúšok, Nakajima testov alebo skúšok vydutie
 • import dátových sád MKP a porovnanie meraných dát s matematickými simuláciami
 • termomechanická deformačná analýza s využitím teplotných dát z termografických kamier
Prehrať video

Pre začínajúcich užívateľov

Zadarmo

GOM

Correlate

Vyskúšajte základné funkcie softvéru GOM Correlate a zoznámte sa s ním zadarmo. Kedykoľvek môžete prejsť na verziu GOM Correlate Pro. Začnite vyhodnocovať pohyby a deformácie v 3D priestore pomocou programu GOM Correlate a riešte jednoduché aj zložité vyhodnocovacie úlohy.

Pre pokročilých užívateľov

Vyskúšajte bezplatné demo

GOM

Correlate Pro

GOM Correlate Pro sa môže pochváliť ešte viacerými funkciami pre koreláciu digitálnych snímok, zachytáva a meria 3D súradnice s presnosťou subpixelov rovnako rýchlo a ponúka jednoduchú analýzu a reportovacie funkcie, ako je detekcia hrotov trhlín, deformačné analýzy, režim prezentácie alebo export do PDF.

Systémové požadavky

Minimální

Procesor:
Intel Core i3

RAM:
4 GB

Operační systém:
Windows 10
(64 Bit 21H2)

Grafická karta:
Kompatibilní s OpenGL

Doporučené

Procesor:
Intel Core i9/Xeon
(16 jader)

RAM:
64 GB

Operační systém:
Windows 10
(64 Bit 21H2)

Grafická karta:
Certifikovaná grafická karta pro softwary ZEISS INSPECT

Systémové požiadavky

Minimálne

Procesor:
Intel Core i3

RAM:
4 GB

Operačný systém:
Windows 10
(64 Bit 21H2)

Grafická karta:
Kompatibilný s OpenGL

Odporúčané

Procesor:
Intel Core i9/Xeon
(16 jadier)

RAM:
64 GB

Operačný systém:
Windows 10
(64 Bit 21H2)

Grafická karta:
Certifikovaná grafická karta pre softvér ZEISS INSPECT