PONTOS Live

Pontos Live je online monitorovací systém od firmy GOM, ktorý sa používa na polohovanie komponentov. Je vhodný na ustavovanie na CNC obrábacích strojoch alebo pre nastavenie prípravkov. Spolu s dotykovou sondou GOM Touch Probe umožňuje preskúmať oblasti, ktoré sú opticky ťažko dostupné.

Pontos Live pracuje na princípe triangulácie výpočtu. Je možné použiť ho na analýzu komponentov rôznych rozmerov, od niekoľkých milimetrov až po niekoľko metrov, bez ohľadu na materiál dielu.

Stereo kamera

Dvojica kamier na spoločnom ramene poskytuje veľmi presné údaje o 3D súradniciach referenčných bodov. Kamery sú spolu s certifikovanými objektívmi integrované v hliníkovom tele, čo vedie k vysokej stabilite senzoru s minimálnymi požiadavkami na kalibráciu. Užívatelia môžu jednoducho meniť meracie rozsahy a operatívne merať  rovnako malé aj veľké objekty.

Funkcia Live

Funkcia Live umožňuje meranie a polohovanie v reálnom čase. Táto funkcia podporuje meranie s dotykovou sondou GOM Touch Probe a používanie GOM adaptérov. Komponenty tak môžu byť špecificky vyrovnané a umiestnené voči CAD dátam v reálnom čase.

Dotyková sonda GOM Touch Probe

Dotyková sonda GOM Touch Probe je doplnok k meracím systémom. Umožňuje meranie v oblastiach s ťažkým prístupom, priame porovnanie s CAD modelom, meranie primitív, rýchle premeranie jednotlivých bodov a ustavenie online.

GOM Adaptéry

pontosGOM Adaptéry ponúkajú rozšírené možnosti pre online merania ako napríklad polohovanie komponentov, alebo meranie geometrických prvkov a hrán.

Funkcia vyhodnotenia v programe GOM Inspect Professional

Nástroje pre vyhodnocovanie a analýzu v programe GOM Inspect Profesional sú plne k dispozícii aj pre systém Pontos Live. Parametrický koncept, vyvinutý firmou GOM, zaručuje zvýšenie celkovej bezpečnosti procesu, ponúka hĺbkovú a úplnú sledovateľnosť histórie od výsledku späť k vytvoreniu elementu. Presné parametre pri vytváraní, meraní a výbere bodov sú známe, a tak je možné vysledovať ich späť na začiatok, poprípade skontrolovať.