Vyhľadať
Close this search box.

Centrálny oznamovací systém (Whistleblowing)

V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenie práva Únie a zákonom č. 171/2023 Zb. o ochrane oznamovateľov, prijíma spoločnosť MCAE Systems, s.r.o. oznámenia nasledujúcimi kanálmi:

Elektronicky
pomocou anonymného formulára nižšie, kedy sa podnet automaticky prepošle na adresu
whistleblowing@mcae.cz
(Prosím uveďte svoje kontaktné údaje.)

Písomne listom
na adresu spoločnosti
MCAE Systems, s.r.o.,
Knínická 1771/6,
664 34 Kuřim,
obálku, z dôvodu diskrétnosti, označte výrazným nápisom „podnet pre Whistleblowing“.