Vyhľadať
Close this search box.

ARGUS

Argus je bezkontaktný optický 3D merací systém na meranie a analýzu deformácií plechových dielov po procese tvárnenia.

Optimalizácia procesu lisovania plechov, voľba materiálu a optimalizácia lisovacieho nástroja sú rozhodujúcim faktorom pre konkurencieschopnosť, a to najmä v automobilovom priemysle. Analýzou procesu lisovania plechov pomocou optického systému ARGUS možno získať informácie ako o zmene tvaru, tak o hodnotách pretvorenia, a využiť tieto výsledky na optimalizáciu.

Výsledky meraní systémom ARGUS:

Všetky výsledky sú prezentované formou farebnej mapy na 3D geometrii testovaného objektu. Výsledky je možné automaticky vyhodnotiť vo vzťahu s FLC krivkou a dostať tak jasnú predstavu o stave výlisku po procese lisovania.