ARGUS

Argus je bezkontaktný optický 3D merací systém na meranie a analýzu deformácií plechových dielov po procese tvárnenia.

Optimalizácia procesu lisovania plechov, voľba materiálu a optimalizácia lisovacieho nástroja sú rozhodujúcim faktorom pre konkurencieschopnosť, a to najmä v automobilovom priemysle. Analýzou procesu lisovania plechov pomocou optického systému ARGUS možno získať informácie ako o zmene tvaru, tak o hodnotách pretvorenia, a využiť tieto výsledky na optimalizáciu.

Výsledky meraní systémom ARGUS:

Všetky výsledky sú prezentované formou farebnej mapy na 3D geometrii testovaného objektu. Výsledky je možné automaticky vyhodnotiť vo vzťahu s FLC krivkou a dostať tak jasnú predstavu o stave výlisku po procese lisovania.

Systém ARGUS využíva fotoaparát s vysokým rozlíšením a je schopný vyhodnocovať reálne vzorky (plechy) po procese lisovania. Na povrch je elektrochemicky alebo laserom nanesená sieť meracích bodov, ktorá je po lisovaní zmeraná a vyhodnotená. Systém je teda nezávislý na procese tvárnenia. Je ho možné použiť na malé, aj na veľké výlisky v rádoch niekoľkých metrov.

Takto získané hodnoty sú základom pre zostavenie FLD diagramu. Ten je možné následne využiť pre porovnanie výsledkov simulácií alebo napr. výsledkov reálneho merania výlisku.

 

Overovanie MKP simulácií

Optický merací systém ARGUS sa stal za posledné roky dôležitou súčasťou pri analýzach lisovania v priemysle. Spolu s numerickými simuláciami má značný potenciál pri vývoji a optimalizácii procesu lisovania, čo vedie k skráteniu času a zlepšeniu kvality pri zachovaní najvyšších štandardov.

ARGUS disponuje softvérovým rozhraním najmä na overovanie numerických simulácií. Podporuje import súborov známych simulačných softvérov a umožňuje porovnanie priamo v softvéri. Vďaka takto získaným výsledkom je možné upraviť okrajové podmienky a dosiahnuť tak presnejšie výsledky zo simulácií.

 

Import CAD dát

ARGUS umožňuje import CAD súborov, vďaka ktorému je možné ustaviť meranie na súradnicový systém.

 

Import podporuje nasledujúce formáty:

  • Natívne: CATIA v4/v5, UG, PRoE
  • Všeobecné: IGES, STL, VDA, STEP

Využitie systému ARGUS

  • Zisťovanie kritických oblastí
  • Riešenia komplexných problémov tvárnenia
  • Optimalizácia procesu lisovania
  • Overovanie nástrojov
  • Overovanie a optimalizácia numerických simulácií

Získavanie údajov, spracovanie a vyhodnotenie vrátane tvorby reportov – všetko je k dispozícii v jednom komplexnom softvéri. Ďalšie užitočné informácie nájdete „na stránke o softvéri ARGUS“.