Letecký průmysl

Reverse engineering

Reverzní inženýrství Tebis rychle vytváří virtuální dvojčata skutečných lisovacích a vstřikovacích forem. Lze zohlednit i existující data CAD. Výrobci forem je při zkouškách ručně upravují. Tím CAD model ztrácí svou aktuálnost. Při reverzním inženýrství se ruční změny naskenují a pohodlně zapracují do CAD modelu. To přináší obrovskou úsporu času pro další optimalizaci formy a pro výrobu duplicitní formy.

Digitalizace fyzických částí letecké techniky

Vysoká přesnost a kvalita CAD ploch

Zvýšení efektivity a kvality výrobků

Modernizace výrobního procesu

Reverzní inženýrství v letecké technice

Jádrem systému Wheel Tug, který umožňuje letadlům pojíždění vpřed a vzad bez tahače a hlavních motorů, je speciální elektromotor, který právě tyto dvě náročné věci vyřeší jednoduše. Naše společnost MCAE Systems připravila CAD model přední části Boeingu 737NG s podvozkovou šachtou pro počítačové simulace potřebné pro certifikaci systému. Skeny pořízené v USA a České republice naši specialisté spojili, čímž vznikly modely o celkovém datovém objemu 15 GB, které mají desítky milionů trojúhelníků.

Služby reverzního inženýrství

Naše služby reverzního inženýrství nabízejí široké možnosti pro transformaci průmyslových procesů. S technologiemi, které zvládnou digitalizovat díly i s velkými rozměry a velkou hmotností, zajistíme precizní rekonstrukce a úpravy. Praktické příklady našeho působení zahrnují záchranu havarovaných nástrojů, archivaci stavu nástrojů bez dokumentace a zajištění zálohy pro odladěné nástroje. Spoléhejte na nás pro efektivní řešení vašich konkrétních průmyslových výzev.

Zaujaly vás naše produkty nebo služby?

Rádi vám poskytneme více informací nebo předvedeme ukázku možností aplikací 3D technologií. Ať už online nebo přímo u vás na místě.

Využití reverzního inženýrství v praxi

obal na saxofón z 3D tlačiarne

3D tlačiareň vytlačila funkčný obal na saxofón

Prepojenie 3D tlače a umenia je dnes úplne bežné. Ďalší výnimočný projekt, bola diplomová práca študentky Martiny Zarchlovej z fakulty architektúry na ČVUT v Prahe. Martina navrhla obal na hudobný nástroj – saxofón. Úpravu dát modelu obstarali naši špecialisti a 3D tlačiareň vytlačila funkčný obal na saxofón.

Buhler motor a reverse engineering

Reverzné inžinierstvo zaistilo Buhler Motor dokonalú formu

Reverzné inžinierstvo je veľmi často priamo napojené na výstupy z 3D skenovania. Preto MCAE Systems ponúka kompletné riešenie, ktoré našim zákazníkom ušetrí čas aj peniaze. Naši skúsení špecialisti majú prehľad o tom, ako zákazky splniť efektívne, aby bol zákazník spokojný a mohol so získanými dátami ďalej pracovať.

reverzné inžinierstvo katamarán

Rekonštrukcia CAD modelu plaváka katamaránu

Reverzné inžinierstvo je jednou z našich služieb ponúkaných na mieru. Naše ucelené riešenie spája 3D skenovanie a následné vytvorenie CAD modelu v profesionálnom CAD/CAM softvéri Tebis.