Vyhľadať
Close this search box.

Letecký priemysel

Reverse engineering

Reverzné inžinierstvo Tebis rýchlo vytvára virtuálne dvojčatá skutočných lisovacích a vstrekovacích foriem. Je možné zohľadniť aj existujúce dáta CAD. Výrobcovia foriem ich pri skúškach ručne upravujú. Tým CAD model stráca svoju aktuálnosť. Pri reverznom inžinierstve sa ručné zmeny naskenujú a pohodlne zapracujú do CAD modelu. To prináša obrovskú úsporu času na ďalšiu optimalizáciu formy a na výrobu duplicitnej formy.

Digitalizácia fyzických častí leteckej techniky

Vysoká presnosť a kvalita CAD plôch

Zvýšenie efektivity a kvality výrobkov

Modernizácia výrobného procesu

Reverzné inžinierstvo v leteckej technike

Jadrom systému Wheel Tug, ktorý umožňuje lietadlám rolovanie vpred a vzad bez ťahača a hlavných motorov, je špeciálny elektromotor, ktorý práve tieto dve náročné veci vyrieši jednoducho. Naša spoločnosť MCAE Systems pripravila CAD model prednej časti Boeingu 737NG s podvozkovou šachtou pre počítačové simulácie potrebné na certifikáciu systému. Skeny zhotovené v USA a Českej republike naši špecialisti spojili, čím vznikli modely s celkovým dátovým objemom 15 GB, ktoré majú desiatky miliónov trojuholníkov.

Služby reverzného inžinierstva

Naše služby reverzného inžinierstva ponúkajú široké možnosti na transformáciu priemyselných procesov. S technológiami, ktoré zvládnu digitalizovať diely aj s veľkými rozmermi a veľkou hmotnosťou, zaistíme precízne rekonštrukcie a úpravy. Praktické príklady nášho pôsobenia zahŕňajú záchranu havarovaných nástrojov, archiváciu stavu nástrojov bez dokumentácie a zaistenie zálohy pre odladené nástroje. Spoliehajte sa na nás pre efektívne riešenie vašich konkrétnych priemyselných výziev.

Zaujali vás naše produkty alebo služby?

Radi vám poskytneme viac informácií alebo predvedieme ukážku možností aplikácií 3D technológií. Či už online alebo priamo u vás na mieste.

Využitie reverzného inžinierstva v praxi

obal na saxofón z 3D tlačiarne

3D tlačiareň vytlačila funkčný obal na saxofón

Prepojenie 3D tlače a umenia je dnes úplne bežné. Ďalší výnimočný projekt, bola diplomová práca študentky Martiny Zarchlovej z fakulty architektúry na ČVUT v Prahe. Martina navrhla obal na hudobný nástroj – saxofón. Úpravu dát modelu obstarali naši špecialisti a 3D tlačiareň vytlačila funkčný obal na saxofón.

Buhler motor a reverse engineering

Reverzné inžinierstvo zaistilo Buhler Motor dokonalú formu

Reverzné inžinierstvo je veľmi často priamo napojené na výstupy z 3D skenovania. Preto MCAE Systems ponúka kompletné riešenie, ktoré našim zákazníkom ušetrí čas aj peniaze. Naši skúsení špecialisti majú prehľad o tom, ako zákazky splniť efektívne, aby bol zákazník spokojný a mohol so získanými dátami ďalej pracovať.